अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना

महाराष्ट्र राज्यात दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या मातंग समाजातील (१) मांग (२) मातंग (३) मिनी-मादींग (४) मादींग (५) दानखणी मांग (६) मांग महाशी (७) मदारी (८) राधे मांग (९) मांग गारुडी (१०) मांग गारुडी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारणे तसेच समाज प्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळावे या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने 11 जुलै 1985 रोजी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना केली. [अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना]

योजनेचे नावअण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना
विभागसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
उद्देशनागरिकांचे जीवनमान सुधारणे
लाभविविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य
लाभार्थीआर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची उद्दिष्ट्ये

  • मातंग व तत्सम समाज्याच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक असतील अश्या व्यापक आर्थिक चळवळींना चालना देणे आणि त्यासाठी सहाय्य करणे.
  • तंतुकामाच्या व्यवसायात गुंतलेल्या मातंग समाजाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे.
  • घायपाताचे निर्माते, संस्करणक, आयातक, निर्यातक, खरेदीदार, विक्रेते, संग्रही, वितरक ह्यांचा व्यवसाय चालू ठेवणे.
  • कृषी उत्पादनांचे पणन, प्रक्रिया, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, इमारत बांधकाम, वाहतूक इत्यादी लघु उद्योग, व्यापार चालू ठेवण्यासाठी भांडवल, कर्ज आणि तांत्रिक, व्यवस्थापकीय साहाय्यासाठी तरतूद करणे. [अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना]
अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना

आणाभाऊ साठे  विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

  1. विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना
  2. बीज भांडवल योजना
  3. शिष्यवृत्ती योजना
  4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित दिल्ली यांचेकडील योजना
Telegram ChannelJoin
वेबसाईटClick Here
बीज भांडवल योजना अर्जClick Here
मुदत कर्ज योजना अर्जClick Here
महिला समृद्धी योजना अर्जClick Here
लघु ऋण वित्त योजना अर्जClick Here
महिला किसान योजना अर्जClick Here
पत्तानवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २,
३ रा माळा, बी विंग,
आर. सी. मार्ग,
चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७१.
ई-मेलlasdcmumbai[At]gmail[Dot]com
फोन022-25274072

कार्यालये

विभाग व जिल्हा कार्यालयांचा दूरध्वनी क्रमांक

मुंबई विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक०२२-२६५९ ११२४
जिल्हा व्यवस्थापक / मुंबई शहर उपनगर०२२-२६५९ ११२४
जिल्हा व्यवस्थापक / ठाणे०२२-२५३८ ८४१३
जिल्हा व्यवस्थापक रायगड / अलिबाग०२१४१ – २२१३०७
जिल्हा व्यवस्थापक रत्नागिरी०२२-२५३८ ८४१३
जिल्हा व्यवस्थापक पालघर०२२- २५३८ ८४१३

पुणे / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२०-२९७० ३०६५

जिल्हा व्यवस्थापक पुणे०२०- २९७० ३०५७
जिल्हा व्यवस्थापक सातारा०२१६२- २९८११४
जिल्हा व्यवस्थापक सांगली०२३३ – २३७४९६९
जिल्हा व्यवस्थापक कोल्हापूर०२३१ – २६६३९१६
जिल्हा व्यवस्थापक सोलापूर०२१७ – २३११५२३

नाशिक विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२५३ -२२३६८४९

जिल्हा व्यवस्थापक नाशिक०२५३ -२२३६०८१
जिल्हा व्यवस्थापक धुळे०२५६२ – २७६१३१
जिल्हा व्यवस्थापक जळगांव०२५७ – २२६३२९४
जिल्हा व्यवस्थापक अहमदनगर०२४१ – २९९५५१७
जिल्हा व्यवस्थापक नंदुरबार०२५६४ – २१०१८१

औरंगाबाद विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२४० – २३४४१२२

जिल्हा व्यवस्थापक औरंगाबाद०२४० – २३४४१२२
जिल्हा व्यवस्थापक परभणी०२४५२ – २२२६८०
जिल्हा व्यवस्थापक बीड०२४४२ – २२४९१६
जिल्हा व्यवस्थापक जालना०२४८२ – २२४९०२

लातूर विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक – ०२३८२ – २४३९८९

जिल्हा व्यवस्थापक लातूर०२३८२ – २५७०५०
जिल्हा व्यवस्थापक नांदेड०२४६२ – २२००८८
जिल्हा व्यवस्थापक उस्मानाबाद०२४७२ – २२६६०२
जिल्हा व्यवस्थापक हिंगोली०२४५६ – २२३८३१

अमरावती विभाग / प्रादेशिक कार्यालय -०७२१ – २६६१७८७

जिल्हा व्यवस्थापक अमरावती०७२१ – २९९२७६६
जिल्हा व्यवस्थापक यवतमाळ०७२३२ – २४७५७३
जिल्हा व्यवस्थापक बुलडाणा०७२६२ – २४७९५९
जिल्हा व्यवस्थापक अकोला०७२४ – २४१४२७९
जिल्हा व्यवस्थापक वाशीम०७२५२ – २९५०१७

नागपूर विभाग / प्रादेशिक कार्यालय -०७१२ – २४४९३५५/२९७०७३५

जिल्हा व्यवस्थापक नागपूर०७१२ – २२४९३५५
जिल्हा व्यवस्थापक वर्धा०७१५२ – २३१२९७
जिल्हा व्यवस्थापक भंडारा०७१८४ – २९९२७१
जिल्हा व्यवस्थापक चंद्रपूर०७१७२ -२६३१४०
जिल्हा व्यवस्थापक गोंदिया०७१८२ – २३०९११
जिल्हा व्यवस्थापक गडचिरोली०७१३२ – २२२८८२

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना

स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
Swadhar Yojana Scholarship Amount
बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना काय आहे?
Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi
स्वाधार योजना कागदपत्रे
रमाई आवास योजना कागदपत्रे
रमाई घरकुल योजना नियम व अटी
रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज
रोजगार हमी योजना फॉर्म
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी
रोजगार हमी योजना माहिती PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी
आंतरजातीय विवाह फायदे
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF
दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना
कडबा कुट्टी मशीन योजना
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
सलोखा योजना
हातमाग विणकर योजना
बीज भांडवल योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
वृद्ध कलाकार मानधन योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी
मागेल त्याला बोडी योजना
वन्यप्राणी हल्ला अर्थसहाय्य योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
संजय गांधी निराधार योजना
बालसंगोपन योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
लेक लाडकी योजना
मनोधैर्य योजना
राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना
पिठाची गिरणी योजना
भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता
शासन आपल्या दारी योजना
बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मासेमार संकट निवारण निधी योजना
मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना
रमाई घरकुल योजना
स्वाधार योजना
राजीव गांधी अपघात विमा योजना
जिव्हाळा योजना
प्रशिक्षण योजना
महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
खावटी अनुदान योजना
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना अर्ज PDF
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे
शबरी घरकुल योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
निर्धूर चूल योजना
शिलाई मशीन योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
फ्री टॅबलेट योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
शौचालय अनुदान योजना
पंचायत समिती योजना
कृषी यांत्रिकीकरण योजना
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना
Gopinath Munde Apghat Vima Yojana Form
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना कागदपत्रे
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना रक्कम
डिझेल पंप सब्सिडी योजना
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र
महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
मागेल त्याला विहीर योजना
मागेल त्याला शेततळे योजना
ताडपत्री अनुदान योजना
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना
शेळी पालन योजना
कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र
गाय गोठा अनुदान
जननी सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
देवदासी कल्याण योजना
महिला बचत गट कर्ज योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
किशोरी शक्ती योजना
बांधकाम कामगार योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
शेतकरी योजना
पीक कर्ज योजना माहिती
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अर्थसहाय्य योजना
अस्मिता योजना महाराष्ट्र
ई पीक पाहणी नोंदणी
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना
गटई स्टॉल योजना
बीज भांडवल योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
श्रावणबाळ योजना
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना
कुसुम सोलर पंप योजना
Join WhatsApp Group!