अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ शिष्यवृत्ती योजना

अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत आवश्यक पात्रता

मातंग समाजातील इयत्ता 10वी, 12वी, पदवी व पदविका अभियांत्रिकी व वैद्यकीय परीक्षेत कमीत कमी 60% किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवणारे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांची जिल्हानिहाय गुणवत्तेनुसार निवड केली जाते व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत शिष्यवृत्ती एकदाच प्रोत्साहनपर दिली जाते.

शिष्यवृत्ती

इयत्ता 10वी1000/- रुपये
इयत्ता 12वी1500/- रुपये
पदवी व पदविका2000/- रुपये
अभियांत्रिकी व वैद्यकीय2500/- रुपये
अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

  • अर्जाचा फॉर्म सर्व जिल्हा कार्यालयामध्ये विनामूल्य उपलब्ध आहे.
  • विहित नमुन्यातील अर्ज भरून संपूर्ण कागदपत्रासह जिल्हा कार्यालयात द्यावयाचा आहे.
Telegram ChannelJoin
वेबसाईटClick Here
बीज भांडवल योजना अर्जClick Here
मुदत कर्ज योजना अर्जClick Here
महिला समृद्धी योजना अर्जClick Here
लघु ऋण वित्त योजना अर्जClick Here
महिला किसान योजना अर्जClick Here
पत्तानवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २,
३ रा माळा, बी विंग,
आर. सी. मार्ग,
चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७१.
ई-मेलlasdcmumbai[At]gmail[Dot]com
फोन022-25274072

आणाभाऊ साठे  विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

  1. विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना
  2. बीज भांडवल योजना
  3. शिष्यवृत्ती योजना
  4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित दिल्ली यांचेकडील योजना

कार्यालये

विभाग व जिल्हा कार्यालयांचा दूरध्वनी क्रमांक

मुंबई विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक०२२-२६५९ ११२४
जिल्हा व्यवस्थापक / मुंबई शहर उपनगर०२२-२६५९ ११२४
जिल्हा व्यवस्थापक / ठाणे०२२-२५३८ ८४१३
जिल्हा व्यवस्थापक रायगड / अलिबाग०२१४१ – २२१३०७
जिल्हा व्यवस्थापक रत्नागिरी०२२-२५३८ ८४१३
जिल्हा व्यवस्थापक पालघर०२२- २५३८ ८४१३

पुणे / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२०-२९७० ३०६५

जिल्हा व्यवस्थापक पुणे०२०- २९७० ३०५७
जिल्हा व्यवस्थापक सातारा०२१६२- २९८११४
जिल्हा व्यवस्थापक सांगली०२३३ – २३७४९६९
जिल्हा व्यवस्थापक कोल्हापूर०२३१ – २६६३९१६
जिल्हा व्यवस्थापक सोलापूर०२१७ – २३११५२३

नाशिक विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२५३ -२२३६८४९

जिल्हा व्यवस्थापक नाशिक०२५३ -२२३६०८१
जिल्हा व्यवस्थापक धुळे०२५६२ – २७६१३१
जिल्हा व्यवस्थापक जळगांव०२५७ – २२६३२९४
जिल्हा व्यवस्थापक अहमदनगर०२४१ – २९९५५१७
जिल्हा व्यवस्थापक नंदुरबार०२५६४ – २१०१८१

औरंगाबाद विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२४० – २३४४१२२

जिल्हा व्यवस्थापक औरंगाबाद०२४० – २३४४१२२
जिल्हा व्यवस्थापक परभणी०२४५२ – २२२६८०
जिल्हा व्यवस्थापक बीड०२४४२ – २२४९१६
जिल्हा व्यवस्थापक जालना०२४८२ – २२४९०२

लातूर विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक – ०२३८२ – २४३९८९

जिल्हा व्यवस्थापक लातूर०२३८२ – २५७०५०
जिल्हा व्यवस्थापक नांदेड०२४६२ – २२००८८
जिल्हा व्यवस्थापक उस्मानाबाद०२४७२ – २२६६०२
जिल्हा व्यवस्थापक हिंगोली०२४५६ – २२३८३१

अमरावती विभाग / प्रादेशिक कार्यालय -०७२१ – २६६१७८७

जिल्हा व्यवस्थापक अमरावती०७२१ – २९९२७६६
जिल्हा व्यवस्थापक यवतमाळ०७२३२ – २४७५७३
जिल्हा व्यवस्थापक बुलडाणा०७२६२ – २४७९५९
जिल्हा व्यवस्थापक अकोला०७२४ – २४१४२७९
जिल्हा व्यवस्थापक वाशीम०७२५२ – २९५०१७

नागपूर विभाग / प्रादेशिक कार्यालय -०७१२ – २४४९३५५/२९७०७३५

जिल्हा व्यवस्थापक नागपूर०७१२ – २२४९३५५
जिल्हा व्यवस्थापक वर्धा०७१५२ – २३१२९७
जिल्हा व्यवस्थापक भंडारा०७१८४ – २९९२७१
जिल्हा व्यवस्थापक चंद्रपूर०७१७२ -२६३१४०
जिल्हा व्यवस्थापक गोंदिया०७१८२ – २३०९११
जिल्हा व्यवस्थापक गडचिरोली०७१३२ – २२२८८२

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना

स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
Swadhar Yojana Scholarship Amount
बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना काय आहे?
Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi
स्वाधार योजना कागदपत्रे
रमाई आवास योजना कागदपत्रे
रमाई घरकुल योजना नियम व अटी
रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज
रोजगार हमी योजना फॉर्म
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी
रोजगार हमी योजना माहिती PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी
आंतरजातीय विवाह फायदे
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF
दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना
कडबा कुट्टी मशीन योजना
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
सलोखा योजना
हातमाग विणकर योजना
बीज भांडवल योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
वृद्ध कलाकार मानधन योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी
मागेल त्याला बोडी योजना
वन्यप्राणी हल्ला अर्थसहाय्य योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
संजय गांधी निराधार योजना
बालसंगोपन योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
लेक लाडकी योजना
मनोधैर्य योजना
राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना
पिठाची गिरणी योजना
भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता
शासन आपल्या दारी योजना
बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मासेमार संकट निवारण निधी योजना
मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना
रमाई घरकुल योजना
स्वाधार योजना
राजीव गांधी अपघात विमा योजना
जिव्हाळा योजना
प्रशिक्षण योजना
महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
खावटी अनुदान योजना
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना अर्ज PDF
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे
शबरी घरकुल योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
निर्धूर चूल योजना
शिलाई मशीन योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
फ्री टॅबलेट योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
शौचालय अनुदान योजना
पंचायत समिती योजना
कृषी यांत्रिकीकरण योजना
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना
Gopinath Munde Apghat Vima Yojana Form
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना कागदपत्रे
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना रक्कम
डिझेल पंप सब्सिडी योजना
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र
महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
मागेल त्याला विहीर योजना
मागेल त्याला शेततळे योजना
ताडपत्री अनुदान योजना
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना
शेळी पालन योजना
कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र
गाय गोठा अनुदान
जननी सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
देवदासी कल्याण योजना
महिला बचत गट कर्ज योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
किशोरी शक्ती योजना
बांधकाम कामगार योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
शेतकरी योजना
पीक कर्ज योजना माहिती
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अर्थसहाय्य योजना
अस्मिता योजना महाराष्ट्र
ई पीक पाहणी नोंदणी
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना
गटई स्टॉल योजना
बीज भांडवल योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
श्रावणबाळ योजना
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना
कुसुम सोलर पंप योजना
Join WhatsApp Group!