आंतरजातीय विवाह फायदे 2024

आंतरजातीय विवाह करण्याऱ्या जोडप्यांना शासनामार्फत आर्थिक अनुदान दिले जाते त्यासाठी शासनामार्फत आंतरजातीय विवाह अनुदान योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत जोडप्यांना होणारे फायदे आम्ही खाली दिलेले आहेत. आर्थिक सहाय्य: आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या आंतरजातीय विवाह अनुदान योजनेअंतर्गत २.५० लाखांपर्यंत प्रोत्साहन सहाय्य दिले जाते. जातीभेद संपुष्टात येईल: आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे समाजात असलेले … Read more