Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana 2024 | नोंदणी सुरु

Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana: महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली ही महत्वाची अशी एक योजना आहे.

योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतात नवीन विविध बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी, इनवेल बोअरिंगसाठी, पंप संच बसविण्यासाठी, वीज जोडणी करण्यासाठी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.

Table of Contents

राज्यातील बहुतांश नागरिकांचा शेती हा पारंपरिक तसेच प्रमुख व्यवसाय आहे व शेती पिकांसाठी पाण्याची आवश्यकता हि महत्वाची असते परंतु अनिश्चित पर्जन्यमान यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांना पाणी देता येत नाही व त्यामुळे शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते ज्याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्याला बसतो त्यामुळे शेतकरी आधीच कर्जबाजारी असतो आणि त्यात शेती पिकाचे पाण्याअभावी होणारे सततचे नुकसान यामुळे तो आत्महत्या करतो व काही शेतकरी हे शेती क्षेत्राकडे पाठ फिरवतो त्यामुळे राज्यात जर अशीच परिस्थिती राहिली तसे शेती क्षेत्राला मोठा धोका निर्माण होईल व राज्यात अन्न धान्याचा तुटवडा निर्माण होईल. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करू राज्य शासनाने राज्यात Dr Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना क्षेत्री क्षेत्राशी निगडित कार्यासाठी आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देणे आहे.

विशेष घटक योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजना स्वतंत्रपणे राबविल्या जायच्या परंतु या योजना स्वतंत्रपणे न राबविता विशेष घटक योजना  ही यापुढे Dr Babasaheb Ambedkar Vihir Yojana या नावाने राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]

वाचकांना विनंती

आम्ही Dr Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana ची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे कृपया करून तुम्ही हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा तसेच तुमच्या परिसरा जे कोणी शेतकरी असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा आमचे हे आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेअंतर्गत अर्ज करून शेतात नवीन विविध बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी, इनवेल बोअरिंगसाठी, पंप संच बसविण्यासाठी, वीज जोडणी करण्यासाठी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी अनुदान मिळवू शकतील.

योजनेचे नावDr Babasaheb Ambedkar Vihir Yojana
लाभअधिकतम 2.5 लाख रुपये
उद्देश्यशेतात पाण्याचा स्रोत निर्माण करणे
लाभार्थीराज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील शेतकरी
अर्ज करण्याची पद्धतऑनलाइन

Dr Babasaheb Swavalamban Yojana चे उद्दिष्ट

 • अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचा आर्थिक विकास करणे व त्यांचे जीवनमान उंचाविणे.
 • पाण्याअभावी शेत पिकाचे होणारे नुकसान टाळणे.
 • शेतकऱ्यांना शेत पिकांसाठी मुबलक प्रमाणात पाण्याचा स्रोत निर्माण करून देणे.
 • शेती क्षेत्राचा विकास करणे.
 • राज्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे.
 • योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे.
 • जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवणे
 • राज्यातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्या रोखणे.
 • राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रासाठी प्रोत्साहित करणे व राज्यातील इतर नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे.
 • शेतकऱ्यांना शेती कार्यात आवश्यक बाबींसाठी लागणाऱ्या पैशासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये तसेच कोणाकडून पैसे उधार घेण्याची गरज भासू नये.
 • शेतीची उत्पादकता वाढविणे. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]
Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना चे वैशिष्ट्य

 • दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
 • योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन केली गेली आहे त्यामुळे अर्जदार घरी बसून आपल्या मोबाईल च्या सहाय्याने अर्ज करू शकतो त्यामुळे त्याला कुठल्याच शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही त्यामुळे त्याचा वेळ आणि प्रवासासाठी लागणारा पैसे दोघांची बचत होईल.
 • Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana अंतर्गत दिली जाणारी अनुदानाची राशी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
 • शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता होण्यास मदत होईल त्यामुळे त्यांच्या पिकाचे होणारे नुकसान टाळता येईल.
 • शेतकऱ्याच्या आत्महत्या रोखल्या जातील.
 • शेती क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होईल.
 • शेतकऱ्याच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]

Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana अंतर्गत खालील घटकांसाठी त्यापुढे नमूद रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.

Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana

नवीन विहीर पॅकेज

 • नवीन विहीर, पंपसंच, वीजजोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग

जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज

 • जुनी विहीर दुरुस्ती, पंपसंच, वीजजोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग

शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेज

 • शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण, पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सुक्ष्म सिंचन संच
 • ज्या अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतक-याने ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजने अंतर्गत शेततळयाचे काम पुर्ण केलेले आहे त्याच शेतक-यांना या पॅकेजचा लाभ घेता येईल.
 • ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच शासकीय योजनेतून विहीर घेतली असेल किंवा स्वखर्चाने विहीर बांधली असेल अशा शेतक-यांना पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी अनुदान देय राहील. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]

सोलरपंपासाठी अनुदान

 • तर गंगसंच व वीजजोडणीसाठी अनुज्ञेय महावितरण कंपनीस अदा करता येईल.
 • जर शेतकऱ्यास महावितरण कंपनीकडुन सोलरपंप मंजूर झाला असेल अनुदानाच्या मर्यादेत (30,000/- रुपये) लाभार्थी हिस्स्याची रक्कम

वरील घटकांपैकी लाभार्थ्याकडे काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ घेण्यासाठी खालील आवश्यक घटकांची निवड करावी.

1) पंपसंच 2) वीजजोडणी आकार 3) सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक / तुषार)

 • योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण यापैकी कोणत्याही एका योजनेचा लाभ घेता येईल व त्यासोबत वीज जोडणी आकार, पंपसंच, इनवेल बोअरिंग, सूक्ष्म सिंचन संच (अ) ठिबक संच (ब) तुषार संच या बाबींचा लाभ घेता येईल परंतु तुषार सिंचन किंवा ठिबक सिंचन यांपैकी फक्त एका बाबीचा लाभ घेता येईल.
 • सुक्ष्मसिंचन घटकासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान म्हणुन 90 टक्केच्या मर्यादेत अनुदान देय आहे. वरील घटकांपैकी काही घटक उपलब्ध असल्यास उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादेत देय आहे.
 • निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना, उर्वरीत सर्व घटकांसाठी (नवीन विहीर, त्यासोबतचे पंपसंच, व सूक्ष्म सिंचन संच वगळून) सदर योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या दरानेच व विहीत मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.
 • सदर योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पुरक अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
 • नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यास, विहिरीसोबतच पंप संच, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित 2.85 लाख  / 2.60 लाखाच्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
 • जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यास, विहिर दुरुस्तीसोबतच पंप संच, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित 85,000/- रुपये / 60,000/- रुपये च्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]
 • ज्या शेतकऱ्यास ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे योजनेमध्ये शेततळे मंजूर झाले असेल अशा शेतकऱ्यास, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, वीजपंप, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित 85,000/- रुपये / 60,000/- रुपये च्या मर्यादेत  सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
 • प्लॅस्टीक अस्तरीकरणासाठीच्या खर्चाची परिगणना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे 300 मायक्रॉनच्या प्लॅस्टीकसाठी 95/- रुपये प्रति चौ.मि. या दराने करण्यात येईल व प्रत्यक्ष खर्चाएवढे कमाल 1 लाख रुपये च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.
 • ज्या शेतकऱ्यांनी यापुर्वीच शासकीय योजनेतून विहीर घेतली असेल किंवा स्वखर्चाने विहीर बांधली असेल अशा शेतकऱ्यास पंपसंच, वीज जोडणी असे एकत्रित 85,000/- रुपये  / 60,000/- रुपये च्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
 • लाभार्थ्यास महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (35,000/- रुपये) लाभार्थी हिश्श्याची रक्कम महावितरण कंपनीस अदा करण्यात येईल.
 • लाभार्थ्याकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादेत देण्यात येईल.
 • सदर योजनेंतर्गत 70% अनुदानाचा लाभ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
 • नवीन विहिर, जूनी विहिर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याने ईनवेल बोअरिंगची मागणी केल्यास सदर शेतकऱ्यास नवीन विहीर व त्यासोबतच्या एकत्रित पॅकेजसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त 20,000/- रुपये इतके अतिरिक्त अनुदान देण्यात येईल.
 • लाभार्थ्याला देय अनुदानाची रक्कम त्याच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस द्वारे जमा करण्यात येईल. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]
 • शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य देण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे शेतकरी योजना
 • गायीचा गोठा बांधण्यासाठी सरकार देत आहे 77 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा गाय गोठा अनुदान
 • शेळी पालन उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 50 लाखांचे कमी व्याज दरात कर्ज त्यासाठी वाचा शेळी पालन योजना

खालील जिल्ह्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत लाभ दिला जाणार नाही

 • मुंबई
 • सिंधुदुर्ग
 • रत्नागिरी
 • सातारा
 • सांगली
 • कोल्हापूर

Swavalamban Yojana Maharashtra चे लाभार्थी

 • राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी
 • दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना अंतर्गत दिला जाणार लाभ

 • विहीर दुरुस्ती योजना अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात नवीन विविध बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी, इनवेल बोअरिंगसाठी, पंप संच बसविण्यासाठी, वीज जोडणी करण्यासाठी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी 2.5 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत मिळणारे फायदे

 • शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती पिकाच्या सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे शक्य होईल.
 • पाण्याअभावी शेती पिकाचे होणारे नुकसान टाळले जाईल.
 • शेतकऱ्याच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडेल व त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होईल व त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
 • विहिरीवर विद्युत पंप बसविणे आणि जेथे ग्रीडमधून वीज पुरवठा करणे शक्य नसेल तेथे सौर ऊर्जेतून वीज जोडणी देण्यात येईल.
 • शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात नवीन विविध बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी, इनवेल बोअरिंगसाठी, पंप संच बसविण्यासाठी, वीज जोडणी करण्यासाठी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी आवश्यक पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही व कोणाकडून पैसे कर्ज घेण्याची गरज देखील भासणार नाही.
 • राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्या जातील.
 • राज्यातील शेतकरी शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील तसेच इतर नागरिक शेती क्षेत्राकडे आकर्षित होतील.
 • शेतकऱ्यांना शेती पिकाच्या सिंचनासाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
 • शेतात 12 महिने पाण्याचा स्रोत निर्माण झाल्यामुळे शेतकरी इतर पिके सुद्धा घेतील.
 • शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]

Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana अंतर्गत आवश्यक पात्रता

 • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना च्या अटी व शर्ती

 • अर्जदार शेतकरी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे.
 • अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • अर्जदार हा शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
 • अर्जदार शेतकऱ्याला अर्जासोबत जमिनीचा 7/12 जोडणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार शेतकऱ्याचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
 • दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाखापेक्षां जास्त असता कामा नये.
 • एका वेळी फक्त एकाच योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • अर्जदार नवबौध्द शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
 • दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक उत्पनाच्या मर्यादेची अट राहणार नाही. परंतु ज्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न 1.5 रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदार यांचा दाखला अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.
 • अर्जदार शेतकऱ्याने या पूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत वरील कुठल्या घटकांचा लाभ घेतला असता कामा नये.
 • एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • अर्जदार शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळवायचा असल्यास त्याला ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे व अर्जाची मूळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह कृषी अधिकारी यांच्याकडे स्वतः जाऊन जमा करणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार ज्या जागेत नवीन विहिरीसाठी अर्ज करत आहेत त्या जागेत विहीर असता कामा नये. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]

Dr Babasaheb Vihir Yojana अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • रहिवाशी प्रमाणपत्र
 • मोबाईल नंबर
 • ई-मेल आयडी
 • पासपोर्ट साईज फोटो
 • जातीचा दाखला
 • बँक खात्याचा तपशील
 • जमिनीचा 7/12 व 8अ
 • शपथ पत्र

Dr Babasaheb Krushi Swavalamban Yojana अंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत

 • अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
 • होम पेज वर New Registration वर क्लिक करावे लागेल.
 • आता तुमच्यासमोर New Registration Form उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरून Register बटनावर क्लिक करावे लागेल.
Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana

 • अशा प्रकारे अर्जदाराची रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होईल
 • आता अर्जदाराला त्याचा Username आणि Password टाकून लॉगिन करायचं आहे.
Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojanahome page

 • लॉगिन केल्यावर अर्जदारासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये अर्ज करा वर क्लिक करायचे आहे.
Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana form

 • आता बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये अर्जदाराची संपूर्ण माहिती भरावयाची आहे व सोबत आवश्यक दस्तावेज अपलोड करायचे आहेत.व अर्जदाराला २४ रुपयाचे नोंदणी शुल्क भरायचे आहे.
Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana application form
Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana upload documents
Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana oline fees

 • अशा प्रकारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेअंतर्ग ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]
Telegram GroupJoin
Dr Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana GRClick Here
Dr Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana Online ApplicationClick Here
 • शेती क्षेत्रातील आधुनिक यंत्र सामग्रीच्या खरेदीसाठी राज्य सरकार देत आहे 80 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा कृषी यांत्रिकीकरण योजना
 • महाराष्ट्र शासन मुलींच्या शिक्षणासाठी देत आहे 98 हजारांचे आर्थिक सहाय्य्य त्यासाठी वाचा लेक लाडकी योजना

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विहीर योजना अंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न

Babasaheb Ambedkar Vihir Yojana अंतर्गत कोणत्या घटकांसाठी अनुदान देण्यात येते?

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विहीर योजना अंतर्गत नवीन विविध बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी, इनवेल बोअरिंगसाठी, पंप संच बसविण्यासाठी, वीज जोडणी करण्यासाठी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.

Babasaheb Ambedkar Yojana चा उद्देश काय आहे?

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती क्षेत्रात आवश्यक घटकांसाठी आर्थिक अनुदान देणे.

Krushi Swavalamban Yojana अंतर्गत किती अनुदान देण्यात येते.?

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 2.5 लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

सारांश

आम्ही आशा करतो कि तुम्हाला Dr Babasaheb Ambedkar Vihir Yojana ची संपूर्ण माहिती मिळाली आहे तरी सुद्धा तुमचे योजनेसंबंधी काही प्रश्न असल्यास आम्हाला कंमेंट्स किंवा ई-मेल द्वारे नक्की कळवा आम्ही लवकरात लवकर 24 तासाच्या आत तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा नक्की प्रयत्न करू आणि आमचे हे आर्टिकल फेसबुक तसेच इतर सोशल मीडिया वर शेयर करा जेणेकरून सर्वांपर्यंत हि माहिती पोहचेल. [Dr Babasaheb Ambedkar Swavalamban Yojana]

Leave a Comment