गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना कागदपत्रे

अपघाताच्या घटनेच्या स्वरूपानुसार पुराव्यादाखल सादर करावयाची कागदपत्रे:

अपघाताचे स्वरूपआवश्यक कागदपत्रे
रस्ता रेल्वे अपघातइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल,
विमा संरक्षित व्यक्ती वाहन चालविताना अपघात झाल्यास
त्याचा मोटार वाहन परवाना
पाण्यामध्ये बुडून मृत्यूइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल,
बुडून बेपत्ता झाल्यास फक्त प्रथम माहिती अहवाल
व क्षतिपूर्ती बंधपत्र आवश्यक
जंतुनाशके किंवा
अन्य कारणामुळे विषबाधा
इन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल,
रासायनिक विश्लेषण अहवाल (व्हिसेरा अहवाल)
विजेचा धक्का अपघातइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल
वीज पडून मृत्यूइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल
खूनइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल,
रासायनिक विश्लेषण अहवाल
(व्हिसेरा अहवाल), दोषारोप पत्र
उंचावरून पडून झालेला अपघातइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल,
पोलीस अंतिम अहवाल
सर्पदंश / विंचूदंशइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल,
वैद्यकीय उपचारापूर्वीच निधन झाल्याने पोस्ट मॉर्टम झाले नसल्यास
या अहवालातून सूट
मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र शासकीय आरोग्य केंद्र
अधिकाऱ्याकडून प्रतिस्वाक्षरीत असणे आवश्यक.
नक्षलवाद्यांकडून झालेल्या हत्याइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल,
नक्षलवादी हत्येसंदर्भातील कार्यालयीन कागदपत्र
जनावरांच्या चावण्यामुळे रेबीज होऊन मृत्यूऔषधोपचाराची कागदपत्रे
जनावरांच्या हल्ल्यात / चावण्यामुळे
जखमी होऊन मृत्यू
इन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम
जनावरांच्या हल्ल्यात मृत्यू होऊन शव न मिळणेक्षतिपूर्ती बंधपत्र आवश्यक
दंगलइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल
दंगलीबाबतची कार्यालयीन कागदपत्रे
अन्य कोणतेही अपघातइन्ववेस्ट पुंचनामा, पोस्ट मॉर्टम अहवाल
पोलीस अंतिम अहवाल
अपंगत्वाच्या लाभाच्या पुराव्यासाठी
सादर करावयाची कागदपत्रे
1. अपंगत्व अथवा अवयव निकामी होण्याचे करणाबाबतचे
डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र अथवा दवाखान्याच्या नोंदी

2. प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र / जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे
प्रतिस्वाक्षरीसह कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र.

आवश्यक कागदपत्रे:

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • 7/12 उतारा
 • रहिवाशी दाखला
 • शेतकरी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
 • दावा अर्ज
 • अपघातग्रस्तांचा वयाचा दाखला
 • बँक खात्याची माहिती
 • एफ.आय.आर कॉपी
 • एखादा अपघात झाल्यास प्रथम माहिती अहवाल किंवा पोलीस पाटील अहवाल
 • इंनक्वेस्ट पंचनामा
 • मृत्यू दाखला
 • अपंगत्वाचा दाखला
 • घोषणापत्र
 • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
 • अपघात घटनास्थळ पंचनामा
 • पोष्ठ मार्टेम रिपोर्ट
 • कृषी अधिकारी पत्र
 • औषधोपचाराचे कागदपत्र
 • डिस्चार्ज कार्ड

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना

स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
Swadhar Yojana Scholarship Amount
बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना काय आहे?
Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi
स्वाधार योजना कागदपत्रे
रमाई आवास योजना कागदपत्रे
रमाई घरकुल योजना नियम व अटी
रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज
रोजगार हमी योजना फॉर्म
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी
रोजगार हमी योजना माहिती PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी
आंतरजातीय विवाह फायदे
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF
दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना
कडबा कुट्टी मशीन योजना
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
सलोखा योजना
हातमाग विणकर योजना
बीज भांडवल योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
वृद्ध कलाकार मानधन योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी
मागेल त्याला बोडी योजना
वन्यप्राणी हल्ला अर्थसहाय्य योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
संजय गांधी निराधार योजना
बालसंगोपन योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
लेक लाडकी योजना
मनोधैर्य योजना
राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना
पिठाची गिरणी योजना
भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता
शासन आपल्या दारी योजना
बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मासेमार संकट निवारण निधी योजना
मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना
रमाई घरकुल योजना
स्वाधार योजना
राजीव गांधी अपघात विमा योजना
जिव्हाळा योजना
प्रशिक्षण योजना
महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
खावटी अनुदान योजना
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना अर्ज PDF
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे
शबरी घरकुल योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
निर्धूर चूल योजना
शिलाई मशीन योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
फ्री टॅबलेट योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
शौचालय अनुदान योजना
पंचायत समिती योजना
कृषी यांत्रिकीकरण योजना
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना
Gopinath Munde Apghat Vima Yojana Form
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना कागदपत्रे
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना रक्कम
डिझेल पंप सब्सिडी योजना
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र
महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
मागेल त्याला विहीर योजना
मागेल त्याला शेततळे योजना
ताडपत्री अनुदान योजना
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना
शेळी पालन योजना
कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र
गाय गोठा अनुदान
जननी सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
देवदासी कल्याण योजना
महिला बचत गट कर्ज योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
किशोरी शक्ती योजना
बांधकाम कामगार योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
शेतकरी योजना
पीक कर्ज योजना माहिती
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अर्थसहाय्य योजना
अस्मिता योजना महाराष्ट्र
ई पीक पाहणी नोंदणी
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना
गटई स्टॉल योजना
बीज भांडवल योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
श्रावणबाळ योजना
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना
कुसुम सोलर पंप योजना