आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख 2024 | नोंदणी सुरु

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख: महाराष्ट्र शासन राज्यात जातीभेद नष्ट करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते आणि त्यासाठी सरकार वेळोवेळी विविध योजनांची सुरुवात देखील करत असते. आज आपण राज्य शासनाद्वारे राज्यातील अस्पृश्यता निवारण करण्याचा एक भाग म्हणून सुरु करण्यात आलेल्या अशाच एका योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत ज्या योजनेचे नाव आंतरजातीय विवाह अनुदान योजना आहे

या योजनेअंतर्गत लग्न करणाऱ्या जोडप्यास 50,000/- रुपयांची प्रोत्साहन राशी दिली जाते व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन द्वारे 2.30 लाखाची प्रोत्सहन राशी दिली जाते त्यामुळे लाभार्थ्यास योजनेअंतर्गत 3 लाखाची प्रोत्साहन राशी दिली जाते. त्यामध्ये केंद्र सरकार चा वाटा 50 टक्के आणि राज्य शासनाचा वाटा 50 टक्के आहे.

Table of Contents

अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येईल.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील जाती भेदभाव नष्ट करून आंतरजातीय विवाह योजनेस प्रोत्साहन देणे हा आहे.

वाचकांना विनंती

आम्ही आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र ची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे कृपया करून तुम्ही हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा तसेच तुमच्या परिसरात आंतरजातीय विवाह केलेले जे कोणी जोडपी असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा हि माहिती त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेअंतर्गत अर्ज करून लाभ मिळवू शकतील.

योजनेचे नावअंतरजातीय विवाह मराठी योजना
राज्यमहाराष्ट्र
विभागसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
उद्देशआंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देणे.
लाभार्थीअनुसूचित जातीतील नागरिक
लाभ50 हजार ते 3 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य
अर्ज करण्याची पद्धत ऑफलाईन

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख

योजनेचे उद्दिष्ट

 • जाती धर्मातील भेदभाव कमी करणे सर्व धर्म समभाव राखणे व अस्पृश्यता निवारण करणे.
 • समाजात आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन देणे.
 • आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यास 3 लाखाची प्रोत्साहन राशी प्रदान करणे.
 • राज्यातील नागरिकांचा सामाजिक उद्धार करणे.
 • राज्यातील अनुसूचित जाती धार्मातील युवक/युवतींचे जीवनमान सुधारणे.
 • आंतरजातीय विवाह बद्दल समाजात असलेले चुकीचे समज नष्ट करणे.
 • समाजात दुसऱ्या धर्माबद्दल असलेला गैरसमज नष्ट करणे.
 • जाती-जातीतील जातीयतेची तेढ कमी होऊन समाजात समानता वाढावी तसेच सर्व जातींतील व्यक्तीमध्ये एकोपा वाढावा.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख

Antarjatiya Vivah Yojana Maharashtra Marathi चे वैशिष्ट्य

 • महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
 • राज्य शासनाद्वारे आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच जाति भेदभाव नष्ट करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
 • या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची राशी त्या जोडप्यांना दिली जाईल ज्यांनी अनुसूचित जात व अनुसूचित जमाती च्या युवक व युवती सोबत लग्न केल असेल.
 • आंतरजातीय विवाह अनुदान अंतर्गत दिली जाणारी प्रोत्साहन राशी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.
 • या योजनेचा लाभ आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या सर्व जोडप्यांना घेता यावा यासाठी राज्य शासनाने वर्षीच्या उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे.
 • बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेखालील सवलती मिळण्यास पात्र आहेत.
 • या योजनेअंतर्गत अर्ज करताना अर्जदाराला समस्येचा सामना करावा लागू नये म्हणून अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आलेली आहे. [आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख]

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र व्यक्ती

 • अनुसूचित जाती
 • अनुसूचित जमाती
 • विमुक्त जाती
 • भटक्या जमाती
 • विशेष मागास प्रवर्ग

Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra In Marathi अंतर्गत दिली जाणारी प्रोत्साहन राशी

 • या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास 3 लाखाची प्रोत्साहन राशी दिली जाते.

Inter Caste Marriage Scheme In Marathi चे लाभार्थी

 • महाराष्ट्र राज्यातील ज्या जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह केला आहे अशी जोडपी या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. [आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख]

आंतरजातीय विवाह योजना चा फायदा

 • आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला 3 लाखाची प्रोत्साहन राशी दिली जाते.
 • या योजनेअंतर्गत राज्यातील जाती धर्मातील भेदभाव कमी होईल.
 • आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन राशीचा उपयोग करून लाभार्थी स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करू शकेल.
 • या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास होईल व त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
 • या योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील नागरिक आतंरजातीय विवाह करण्यास प्रोत्साहित होतील.
 • समाजात जाती धर्माबद्दल असलेला गैर समज नष्ट होण्यास मदत होईल व आपुलकी निर्माण होईल. [आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख]

Antarjatiya Vivah Yojana Maharashtra अंतर्गत आवश्यक पात्रता

 • अर्जदार नागरिक महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र अंतर्गत आवश्यक अटी व शर्ती

 • फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • योजनेअंतर्गत लग्न करणाऱ्या जोडप्यांपैकी नवरा किंवा नवरी अनुसूचित जाती मधील असणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला ऑनलाईन अर्ज करणे गरजेचे आहे.
 • विवाह झाल्यानंतर ३ वर्षाच्या आत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
 • केवळ अशा जोडप्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल ज्यांचा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम कायदा 1955 किंवा विशेष विवाह अधिनियम कायदा 1954 अंतर्गत झाला असेल.
 • अर्जदार व्यक्तीचे स्वतःच्या नावाने बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे तसेच बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या जोडप्यामधील युवकाचे वय 21 व युवतीचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जोडप्यांना कोर्ट मॅरेज करणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार व्यक्तीने या आधी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ मिळवला असेल तर अशा परिस्थिती त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • सदर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या जोडप्यापैकी वधू / वराचे कुटूंब महानगरपालिका क्षेत्रात किमान 3 वर्षे वास्तव्य असलेबाबत पुरावा म्हणून मालमत्ता धारक असल्यास चालू वर्षाचा मालमत्ता कर भरल्याची पावती/ निवडणूक ओळखपत्र/ मतदार यादीतील नांव/ पाणीपट्टी/ वीज बिल/ आधार कार्ड/ 3 वर्षाचा भाडे करारनामा/ पारपत्र (Pass Port)/ रेशनकार्ड / विवाह नोंदणी दाखला / राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक पुरावा म्हणून सादर करावा लागेल. [आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख]

आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • रहिवाशी दाखला
 • युवक व युवतीचा जातीचा दाखला
 • बँक खात्याचा तपशील
 • कोर्ट मॅरेज प्रमाणपत्र
 • मोबाईल नंबर
 • ई-मेल आयडी
 • पासपोर्ट आकाराचे फोटो
 • वधूचा व वराचा शाळा सोडल्याचा दाखला
 • लग्नाचा फोटो
 • विवाह नोंदणी दाखला
 • 2  प्रतिष्ठित व्यक्तींचे शीफारस पत्र
 • जातीचा दाखला (सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला)
 • महाराष्ट्राचा रहिवाशी दाखला
 • पॅन कार्ड झेरॉक्स
 • वधू व वराचा एकत्रित बँक खाते पासबुक झेरॉक्स

अंतरजातीय विवाह योजना मराठी अंतर्गत ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

 • अर्जदाराला आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जाऊन आंतरजातीय विवाह योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करावा लागेल.
 • प्राप्त झाल्येल्या अर्जाची तसेच कागदपत्रांची तपासणी करून लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाईल. [आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख]

Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

 • अर्जदाराला सर्वात प्रथम या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
 • होम पेज वर आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना वर क्लिक करावे लागेल.
 • आता तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत योग्य ती कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील व Save बटनावर क्लिक करावे लागेल. [आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख]
Telegram GroupJoin
Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra
Official Website
Click Here
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज pdfClick Here
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF GRClick Here
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन pdfClick Here
अंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन pdfClick Here
अंतर जातीय विवाह योजना महाराष्ट्र कार्यालय पत्तासंबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,
जिल्हा परिषद / मुंबई शहर व उपनगरासाठी
समाज कल्याण अधिकारी.
 • सरकार महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देत आहे त्यासाठी वाचा महिला बचत गट कर्ज योजना
 • मुलींचे आरोग्य, शिक्षण, मुलीचे लग्न तसेच मुलीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकार देत आहे आर्थिक साहाय्य त्यासाठी वाचा सुकन्या समृद्धी योजना
 • सरकार गटई कामगारांना देत आहे मोफत पत्र्याचे स्टॉल त्यासाठी वाचा गटई स्टॉल योजना

अंतरजातीय विवाह मराठी अंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना महाराष्ट्र अंतर्गत किती लाभ दिला जातो?

राज्य शदानाद्वारे 50,000/- रुपये व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन द्वारे 2.30 लाख असे एकूण 3 लाखाची प्रोत्साहन राशी दिली जातील.

महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ कोणाला दिला जाईल?

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल मुलगा किंवा मुलगी यांपैकी एक जण अनुसूचित जमाती मधील असणे आवश्यक आहे.

Inter Caste Marriage Maharashtra Scheme अंतर्गत अर्ज कोठे करावा?

अर्जदाराला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जाऊन अर्ज करावा लागेल.

सारांश

आम्ही आशा करतो कि तुम्हाला अंतर जातीय विवाह योजना महाराष्ट्र ची संपूर्ण माहिती मिळाली आहे तरी सुद्धा तुमचे योजनेसंबंधी काही प्रश्न असल्यास आम्हाला कंमेंट्स किंवा ई-मेल द्वारे नक्की कळवा आम्ही लवकरात लवकर 24 तासाच्या आत तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा नक्की प्रयत्न करू आणि आमचे हे आर्टिकल फेसबुक तसेच इतर सोशल मीडिया वर शेयर करा जेणेकरून सर्वांपर्यंत हि माहिती पोहचेल. [आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख]

Leave a Comment