महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना

महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना : महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश युवक/युवती सुशिक्षित आहेत परंतु त्यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार तसेच आवडीनुसार राज्यात रोजगार उपलब्ध नाहीत. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या खांद्यावर स्वतःला तसेच आपल्या कुटुंबाला सांभाळण्याची मोठी जबादारी असते त्यामुळे युवक/युवतींना रोजगारासाठी आपल्या घरापासून दूर शहरात तसेच दुसऱ्या राज्यात जावे लागते त्यामुळे मोठ्या प्रकरणात नागरिकांचे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरण होते.

युवकांना/युवतींना राज्यात त्यांच्या शिक्षणानुसार तसेच आवडीनुसार रोजगार उपलब्ध नसल्या कारणामुळे बहुतांश नागरिक स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु त्यांच्याजवळ उद्योगाशी संबंधित कुठल्याच प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण त्यांच्याजवळ उपलब्ध नसल्याकारणामुळे त्यांना स्वतःचा उद्योग सुरु करता येत नाही त्यामुळे ते उद्योगाशी संबंधित एखादे कौशल्य प्रशिक्षण मिळवण्यासाठी प्रयन्त करतात परंतु एखाद्या उद्योगाशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण मिळवण्यासाठी प्रशिक्षण शुल्क जास्त असल्यामुळे तसेच त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण शुल्क भरणे शक्य नसते त्यामुळे राज्यातील युवक/युवतींच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाच्या महाज्योती या स्वायत्त्व संस्थेमार्फत इतर मागासवर्गीय,विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील 18 ते 45 वयोगटातील तसेच नॉनक्रिमिलेअर गटातील युवक युवतींना निवासी व अनिवासी स्वरूपाचे विविध क्षेत्रातील मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने राज्यात महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील बेरोजगार युवक युवतींना नामवंत प्रशिक्षण संस्थांमधून विविध टेक्निकल तसेच नॉन टेक्निकल कोर्सेस चे प्रशिक्षण देण्यात येते.

महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण यशस्विरीत्या पूर्ण करणाऱ्या युवक युवतींना रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यात येतात तसेच स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी बँक तसेच वित्त संस्थांमार्फत कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सहाय्य केले जाते जेणेकरून युवक/युवती स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करू शकतील व राज्यातील बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करू शकतील जेणेकरून त्यांना रोजगारासाठी स्वतःच्या घरापासून दूर शहरात तसेच दुसऱ्या राज्यात जाण्याची गरज लागणार नाही.

या योजनेचा मुख्य उद्देश मागास प्रवर्गातील युवक युवतींना निवासी व अनिवासी स्वरूपाचे विविध क्षेत्रातील मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे जेणेकरून प्रशिक्षण पूर्ण करून ते स्वतःचा उद्योग सुरु करू शकतील.

या योजनेमुळे राज्यात नवीन उद्योग सुरु झाल्यामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास होईल व राज्यातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.

योजनेचे नावमहाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
विभागरोजगार विभाग
राज्यमहाराष्ट्र
लाभार्थीराज्यातील सुशिक्षित युवक/युवती
लाभमोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते.
उद्देशराज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतींना
स्वतःच उद्योग सुरु करण्यासाठी सहाय्य करणे
अर्ज करण्याची पद्धतऑनलाईन

महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेचे उद्दिष्ट

 • महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील 18 ते 45 वयोगटातील तसेच नॉनक्रिमिलेअर गटातील युवक युवतींना निवासी व अनिवासी स्वरूपाचे विविध क्षेत्रातील मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने राज्यात महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना सुरु करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला आहे.
 • या योजनेअंतर्गत राज्यात नवीन उद्योग सुरु करून नागरिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
 • राज्यातील बेरोजगारी कमी करणे.
 • राज्यात नवीन उद्योग सुरु करून राज्याचा औद्योगिक विकास करणे.
 • राज्यातील युवक/युवतींना स्वावलंबी बनविणे
 • युवकांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे.
 • राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांचे भविष्य उज्वल बनविणे.
Mahajyoti Kaushlya Vikas Prashikshan Yojana

योजनेचे वैशिष्ट्य:

 • महाराष्ट्र शासनाच्या महाज्योती नागपूर या स्वायत्त्व संस्थेमार्फत या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
 • महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील 18 ते 45 वयोगटातील तसेच नॉनक्रिमिलेअर गटातील युवक युवतींना निवासी व अनिवासी स्वरूपाचे विविध क्षेत्रातील मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अशी एक योजना आहे.
 • या योजनेत युवक तसेच युवती देखील अर्ज करून कौशल प्रशिक्षण मिळवू शकतात.
 • या योजनेअंतर्गत ग्रामीण तसेच शहरी भागातील युवक युवतींना सहभागी केले गेले आहे.

प्रशिक्षण योजनेचे लाभार्थी:

 • महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय,विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील 18 ते 45 वयोगटातील तसेच नॉनक्रिमिलेअर गटातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील युवक/युवती महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेचा फायदा:

 • महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील 18 ते 45 वयोगटातील तसेच नॉनक्रिमिलेअर गटातील युवक युवतींना निवासी व अनिवासी स्वरूपाचे विविध क्षेत्रातील मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते.
 • मुफ्त प्रशिक्षण: प्रशिक्षण शुल्क पूर्णपणे शासनाद्वारे वहन केले जाते.
 • प्रशिक्षण भत्ता: प्रशिक्षणार्थ्यांना दर महिन्याला 1000/- रुपयांपर्यंत भत्ता दिला जातो.
 • राहण्याची व्यवस्था: प्रशिक्षणार्थ्यांना निवासस्थानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
 • रोजगार: प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर रोजगार मिळवण्यास मदत केली जाते.
Free Mahajyoti Kaushal Prashikshan Yojana

योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारे कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम:

महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणारे कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत.

Sr No.Name of CoursesEducational CriteriaAgeDuration in Hrs
1EMS Technician12th18 to 45400
2Technical Support Engineer12th18 to 45400
3Retail Sales Associate10th18 to 45250
4Inventory Clerk12th18 to 45280
5Machine Operator-Plastic Processing
(MO-PP)
8th18 to 45960
6Machine Operator-Injection Moulding
(MO-IM)
8th18 to 45960
7Machine Operator-Tool Room
(MO-TR)
10th/ITI/Diploma18 to 45960
8Machine Operator & Programmer-
(CNC Lathe)
10th/ITI/Diploma18 to 45960
9Machine Operator & Programmer-
(CNC Miling)
10th/ITI/Diploma18 to 45960
10Maintenance Of Machinery –
Technician
10th/ITI/Diploma18 to 45960
11General Duty Assistant10th18 to 45420
12Emergency Medical Technician12th18 to 45360
13Home Health Aid10th18 to 45360
14Warehouse SupervisorAny Diploma18 to 45240
15CRM Domestic Voice10th18 to 45400
16Web Developer12th18 to 45400

निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमात खालीलप्रमाणे दिले जाणारा पोटभर नाष्टा-भोजन:

 • सकाळचा नाष्टा व चहा
 • दुपारचे भोजन
 • दुपारचा चहा
 • रात्रीचे भोजन

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता:

 • अर्जदार नागरिक हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

 • फक्त महाराष्ट्र राज्यातील युवक/युवतींनाच महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • अर्जदार व्यक्ती ही इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग गटातील असणे आवश्यक आहे.
 • खुल्या वर्गातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • अर्जदार व्यक्ती ही नॉन क्रिमीलेअर गटातील असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदाराकडे नॉन क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार व्यक्तीने कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारण केलेली असावी.
 • अर्जदार व्यक्तीची राज्यात कोणत्याही ठिकाणी रोजगार करण्याची तीव्र इच्छा असावी.
 • अर्जदार व्यक्तीचे वय 18 वर्ष ते 45 वर्ष दरम्यान असावे.
 • 18 वर्षाखालील तसेच 45 वर्षाच्या वरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • अर्जदार व्यक्तीने या पूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु केलेल्या एखाद्या योजनेअंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षणाचा लाभ मिळवला असेल तर अशा परिस्थितीत त्याला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
 • अर्जदार व्यक्ती आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदाराला मुदतीपूर्वी अर्ज करणे गरजेचे आहे.
 • मुदतीनंतर केलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
 • अर्जदार व्यक्तीला एकावेळी फक्त एकाच कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा लाभ दिला जाईल.
 • योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास प्रशिक्षण शुल्क, भोजन शुल्क, निवास शुल्क अदा करण्यात येईल त्याशिवाय कोणताही खर्च अनुज्ञेय असणार नाही.
 • प्रशिक्षणाच्या वेळी लाभार्थ्याला रोजगार भत्ता दिला जाणार नाही.
 • प्रशिक्षण कार्यक्रम दरम्यान विद्यार्थ्यांची किमान 80 टक्के हजेरी आवश्यक असेल.
 • योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेऊनच अंतिम निवड करण्यात येईल निवडीबाबतचे अंतिम अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक महाज्योती नागपूर यांना राहील.
 • प्रशिक्षणार्थी शिस्तभंग/गैरवर्तणूक करत असल्यास त्याच्यावर कार्यवाही केली जाईल.
Mahajyoti Training Scheme

आवश्यक कागदपत्रे:

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • रहिवाशी दाखला
 • मोबाईल नंबर
 • ई-मेल आयडी
 • पासपोर्ट आकाराचे फोटो
 • जातीचा दाखला
 • जन्माचा दाखला (शाळेचा दाखला)
 • बँक खात्याचा तपशील.
 • नॉन क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट

योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

 • अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
 • होम पेज वर कौशल्य विकास वर क्लिक करावा लागेल.
Mahajyoti Kaushlya Vikas Prashikshan Yojana home page

 • आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 – नोंदणी अर्ज वर क्लिक करावा लागेल.
Mahajyoti Kaushlya Vikas Prashikshan Yojana Application Tab

 • आता तुमच्यासमोर महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल व सोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
 • सर्व माहिती भरून झाल्यावर Submit बटनावर क्लिक करावे लागेल.
Mahajyoti Kaushlya Vikas Prashikshan Yojana Application Form

 • अशा प्रकारे तुमची महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
Telegram GroupJoin
Mahajyoti Official WebsiteClick Here
Mahajyoti Postal Addressडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
एमए / 15/1, एस अंबाझरी आरडी,
वसंत नगर, नागपूर,
महाराष्ट्र 440020
Mahajyoti Contact Number07122870120
07122870121
8956775376
8956775377
8956775378
8956775379
8956775380
Mahajyoti Email Idmahajyotingp[At]gmail[Dot]com
mahajyotimpsc21[At]gmail[Dot]com
mahajyotiupsc21[At]gmail[Dot]com
mahajyotiskill[At]gmail[Dot]com

महत्वाच्या गोष्टी:

 • अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वेळोवेळी बदलू शकते.
 • अद्ययावत माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना

स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
Swadhar Yojana Scholarship Amount
बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना काय आहे?
Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi
स्वाधार योजना कागदपत्रे
रमाई आवास योजना कागदपत्रे
रमाई घरकुल योजना नियम व अटी
रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज
रोजगार हमी योजना फॉर्म
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी
रोजगार हमी योजना माहिती PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी
आंतरजातीय विवाह फायदे
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF
दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना
कडबा कुट्टी मशीन योजना
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
सलोखा योजना
हातमाग विणकर योजना
बीज भांडवल योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
वृद्ध कलाकार मानधन योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी
मागेल त्याला बोडी योजना
वन्यप्राणी हल्ला अर्थसहाय्य योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
संजय गांधी निराधार योजना
बालसंगोपन योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
लेक लाडकी योजना
मनोधैर्य योजना
राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना
पिठाची गिरणी योजना
भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता
शासन आपल्या दारी योजना
बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मासेमार संकट निवारण निधी योजना
मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना
रमाई घरकुल योजना
स्वाधार योजना
राजीव गांधी अपघात विमा योजना
जिव्हाळा योजना
प्रशिक्षण योजना
महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
खावटी अनुदान योजना
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना अर्ज PDF
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे
शबरी घरकुल योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
निर्धूर चूल योजना
शिलाई मशीन योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
फ्री टॅबलेट योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
शौचालय अनुदान योजना
पंचायत समिती योजना
कृषी यांत्रिकीकरण योजना
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना
Gopinath Munde Apghat Vima Yojana Form
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना कागदपत्रे
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना रक्कम
डिझेल पंप सब्सिडी योजना
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र
महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
मागेल त्याला विहीर योजना
मागेल त्याला शेततळे योजना
ताडपत्री अनुदान योजना
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना
शेळी पालन योजना
कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र
गाय गोठा अनुदान
जननी सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
देवदासी कल्याण योजना
महिला बचत गट कर्ज योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
किशोरी शक्ती योजना
बांधकाम कामगार योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
शेतकरी योजना
पीक कर्ज योजना माहिती
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अर्थसहाय्य योजना
अस्मिता योजना महाराष्ट्र
ई पीक पाहणी नोंदणी
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना
गटई स्टॉल योजना
बीज भांडवल योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
श्रावणबाळ योजना
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना
कुसुम सोलर पंप योजना

Leave a Comment

Join WhatsApp Group!