रोजगार हमी योजना माहिती मराठी 2024

रोजगार हमी योजना माहिती मराठी: रोजगार हमी योजना राज्यातील ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या एकत्रितकरणाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाकांक्षी अशी एक योजना आहे.

राज्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना मजुरी मिळवण्यासाठी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो व केलेल्या कामाची मजुरी कमी व वेळेवर दिली जात नाही. तसेच पावसाळ्यात मजुरी उपलब्ध नसल्या कारणामुळे मजुरांना रोजगार मिळत नाही व त्यामुळे त्यांच्यासमोर दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक पैशांचा प्रश्न निर्माण होतो व कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येते. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील मजुरांच्या रोजगाराच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून केंद्र आणि राज्य शासनाने राज्यात Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana सुरु करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला.

Table of Contents

या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. यामध्ये 100 दिवसांपर्यत रोजगाराची कमी केंद्र सरकारची देते व त्यानंतरची रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक कामे देखील घेता येतात. व मजुरीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT मार्फत जमा केली जाते त्यामुळे या योजनेअंतर्गत सर्व कामकाज हे पारदर्शक पद्धतीने केले जाते.

योजनेचा मूळ उद्देश हा ग्रामीण भागातील व्यक्तीना अकुशल कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करून देणे व त्याद्वारे कायम स्वरूपी मत्ता निर्माण करणे हा आहे. [रोजगार हमी योजना माहिती मराठी]

वाचकांना विनंती

आम्ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे कृपया करून तुम्ही हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा तसेच तुमच्या परिसरात जे कोणी नागरिक रोजगाराच्या शोधात असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा हि माहिती त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेअंतर्गत अर्ज करून रोजगार मिळवू शकतील.

योजनेचे नावरोजगार हमी योजना माहिती मराठी
राज्यमहाराष्ट्र
विभागनियोजन विभाग
उद्देशनागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे
लाभार्थीराज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिक
लाभरोजगाराची हमी
अर्ज करण्याची पद्धतऑफलाईन (ग्रामपंचायती मार्फत)

रोजगार हमी योजना माहिती मराठी चे उद्दिष्ट

 • ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळवून देणे हा रोजगार हमी योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
 • नागरिकांना उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करून देणे.
 • ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे.
 • आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबाचा आर्थिक विकास करणे.
 • ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करणे.
 • राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
 • गरीब कुटुंबांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
 • ग्रामीण भागातील मजुरांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
 • ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करणे. [रोजगार हमी योजना माहिती मराठी]
रोजगार हमी योजना माहिती मराठी

Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana Maharashtra ची वैशिष्ट्ये

 • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे.
 • या योजनेअंतर्गत 100 दिवसांपर्यंत केंद्र सरकार मार्फत रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो व 100 दिवसानंतर राज्य शासनामार्फत रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
 • या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या नागरिकांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो.
 • योजनेअंतर्गत संपूर्ण कामकाज हे संगणीकृत केले गेलेले आहे त्यामुळे सर्व कामकाज हे जलद तसेच पारदर्शक पद्धतीने केले जाते.
 • रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगारा व्यतिरिक्त मजुरांना अन्य सुविधांचा देखील लाभ दिला जातो. [रोजगार हमी योजना माहिती मराठी]
 • आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना राज्य सरकार देत आहे 3 लाखांची प्रोत्साहन राशी त्यासाठी वाचा आंतरजातीय विवाह योजना

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी

 • समुदायासाठी मत्स्यपालनाचे तलाव बांधणे
 • समुदायासाठी मत्स्य पालन तलावाची दुरूस्ती
 • समुदायासाठी मत्स्यपालनाचे तलाव नूतनीकरण
 • समुदायासाठी समोच्च खंदक खंदकाचे
 • समुदायासाठी वितरक कालवा बांधणे
 • समुदायासाठी किरकोळ कालवा बांधणे
 • समुदायासाठी उप किरकोळ कालवा बांधणे
 • समुदायासाठी जल कोर्स बांधणे
 • समुदायासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या कालव्याच्या अस्तरीकरण
 • समुदायासाठी वितरण करणाऱ्या कालव्याच्या अस्तरीकरण
 • समुदायासाठी छोट्या कालव्याच्या अस्तरीकरण
 • समुदायासाठी उप-गौण कालव्याच्या अस्तरीकरण
 • समुदायासाठी जल कोर्स चे अस्तरीकरण कालवा कालवाची अस्टर
 • समुदायासाठी पाणी पुरवठा नूतनीकरण
 • समुदायासाठी वितरण करणाऱ्या कालव्याचे नूतनीकरण
 • समुदायासाठी किरकोळ कालव्यातील नूतनीकरण
 • समुदायासाठी उप- किरकोळ कालव्यातील नूतनीकरण
 • समुदायासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या कालव्याचे नुतणीकरण
 • समुदायासाठी वितरण करणाऱ्या कालव्याचे नूतनीकरण
 • समुदायासाठी किरकोळ कालव्यातील नूतनीकरण.
 • समुदायासाठी उप-किरकोळ कालव्यातील नूतनीकरण.
 • समुदायासाठी पाण्याचे कोर्स कालवा नूतनीकरण.
 • समुदायासाठी बांधण्यात आलेल्या तळ्याचे मजबूतीकरण
 • समुदायासाठी बांधण्यात आलेल्या तळ्याचे नूतनीकरण
 • समुदायासाठी भूमिगत बंधाऱ्याचे बांधकाम करणे.
 • समुदायासाठी पुरसंरक्षण भिंत बांधणे
 • वैयक्तिक सिंचन विहिरीचे कामे
 • समुदायासाठी सिंचन विहिर
 • समुदायाच्या सिंचन विहिरीसाठी कठडा बांधणे व दुरूस्ती करणे.
 • सार्वजनिक विहिरीचे बांधकाम
 • वैयक्तिक लहान पाझर तलाव बांधणे
 • समुदायासाठी लहान पाझर तलाव बांधणे
 • समुदायासाठी लहान पाझर तलाव देखभाल / दुरूस्ती
 • समुदायासाठी पूर वळण बांधरा
 • समुदायासाठी पूर नियंत्रणासाठी बांधण्यात आलेल्या नाल्याचे नूतनीकरण
 • समुदायासाठी पूर नियंत्रणासाठी बांधण्यात आलेल्या नाल्याचे दुरूस्ती
 • समुदायासाठी सिल्विपॅचर ग्रासस्लँड्सचा विकास
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी सिल्विपॅचर ग्रासस्लँड्सचा विकास करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी गटारे बांधणे
 • समुदायासाठी चौर जमिनीच्या विकासाठी
 • समुदायासाठी पडीक जमिन जमिनिचा विकास
 • समुदायासाठी पाणथळ जमिनीचे पुर्न: विकास करणे
 • समुदायासाठी पाणथळ जमिनीमध्ये गटार खोदणे
 • वैयक्तिक बार्कले कॉम्पोस्ट खड्डा बांधणे
 • समुदायासाठी बर्कले कॉम्पोस्ट खड्डे बांधणे
 • समुदायासाठी बर्कले कॉम्पोस्ट खड्डाची दूरुस्ती करणे
 • समुहासाठी बार्कले कॉम्पोस्टखड्डे बांधणे
 • समुदायासाठी धान्य साठवण इमारत बांधणे
 • समुदायासाठी धान्य साठवण इमारतीची दुरूस्ती
 • समुहासाठी कृषी उत्पादनाचे साठवण इमारत बांधकाम
 • समुदायासाठी रेशीम उत्पादनाकरीता तुती झाडाची लागवड करणे
 • समुदायासाठी पडीक जमिनीमध्ये रेशीम उत्पादनाकरीता एकत्रित तुती झाडाची लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी पडिक जमिनीतील वृक्ष लागवड
 • सीमा रेषा वरील वैयक्तिक वृक्षारोपण
 • वैयक्तिक लाभासाठी किनारपट्टीच्या लगत वृक्षारोपण
 • पडिक जमिनीतील वैयक्तिक लाभासाठी जंगली वृक्षांची लागवड करणे
 • वैयक्तिक स्वरुपाच्या निवाऱ्यासाठी वृक्षालागवड
 • वैयक्तिक स्वरुपाच्या किनाऱ्या लगतच्या निवाऱ्यासाठी वृक्षालागवड
 • वैयक्तिक स्वरुपाच्या एकत्रित फळबाग लागवड
 • पडिक जमिनीवरील वैयक्तिक स्वरूपाची एकत्रित फळबाग लागवड
 • वैयक्तिक स्वरूपाची शेती विषयक झाडाची लागवड
 • वैयक्तिक स्वरूपाची पडिक जमिनीतील शेती विषयक झाडाची लागवड
 • वैयक्तिक स्वरूपाची जंगली झाडाची लागवड
 • वैयक्तिक स्वरूपाची पडिक जमिनीवरील जंगली झाडाची लागवड
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती एकत्रित तुतीची लागवड
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या पडिक शेतावरती एकत्रित तुतीची लागवड
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती एकत्रित बायोड्रेनेज झाडाची लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती एकत्रित पडीक जमिनीवरती बायोड्रेनेज झाडाची लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती निवाऱ्याकरिता झाडाची लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या सीमा भागावरती निवाऱ्याकरिता झाडाची लागवड करणे
 • समुदायासाठी कालव्याच्या कडेला फळबाग लागवड करणे
 • समुदायासाठी वनीकरण वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी बंधाऱ्याच्या कडेला वनीकरण वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी वनीकरण वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण
 • समुदायासाठी वनीकरण वृक्षांच्या रस्तेच्या कडेला वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी वन वृक्षांची किनारपट्टीच्या कडेला वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी निवाराकरीता वृक्षांची सीमा रेषेत लागवड करणे
 • समुदायासाठी निवाराकरीता वृक्षांचे रस्तेच्या कडेला वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी किनार्याच्या निवाऱ्याकरिता किनारपट्टीच्या लगत वृक्षारोपण करणे.
 • समुदायासाठी पडिक जमिनीती फळझाडाची लागवड करणे
 • समुदायाचे अधिकृत इमारत आवारात शेती वनीकरण वृक्षांचे ब्लॉक वृक्षारोपण
 • समुदायासाठी शेती वनीकरण वृक्ष किनारपट्टीवर एकत्रित वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी त्यांच्या शेती मध्ये त्याचे वनीकरण वृक्षरोपण करणे
 • समुदायासाठी पडिक शेतीमध्ये वनीकरण वृक्षांची एकत्रित वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी सरकारी इमारत आवारात वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी वन वृक्ष किनारपट्टीवर एकत्रित लागवड करणे
 • समुदायासाठी त्याचे शेतामध्ये वृक्षारोपण करणे.
 • समुदायासाठी वनराई वृक्षांची एकत्रित लागवड करणे
 • समुदायासाठी वनीकरण वृक्ष वापरासाठी किनारपट्टी वर वनीकरण करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी वनीकरण वृक्ष वापर पडीक वृक्षारोपण वनीकरण करणे
 • वैयक्तिक रोपवाटिका
 • सार्वजनिक रोपवाटिका
 • समुह रोपवाटिका
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मातीपासून शेत बांधबंधिस्ती
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी गारगोटीपासून शेत बांधबंधिस्ती
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी दगडापासून शेत बांधबंधिस्ती
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मातीपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी गारगोटीपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी दगडपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मातीपासून बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी गारगोटीपासून बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी दगडापासून बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी मातीपासून शेत बांधबंधिस्ती
 • समुदयासाठी गारगोटीपासून शेत बांधबंधिस्ती
 • समुदयासाठी दगडापासून शेत बांधबंधिस्ती
 • समुदयासाठी मातीपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी गारगोटीपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी दगडपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी मातीपासून बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी गारगोटीपासून बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी दगडापासून बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी मातीपासून तयार केलेले बांध दूरुस्ती करणे
 • समुदयासाठी गारगोटी तयार केलेले बांध दूरुस्ती करणे
 • समुदयासाठी दगडापासून तयार केलेले बांध दूरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी पोट कालव्याची बांधकाम करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती पडिक जमिनीची सपाटकीकरण व आकार देणे
 • समूदयासाठी शेतावरती पडिक जमिनीची सपाटकीकरण व आकार देणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी ब्रूशवूड बंधारा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी मातीचे व अनगड बंधारा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी बोल्डर बंधारा बांधणे
 • प्रत्येक व्यक्तीसाठी दगडी / सी.सी. बंधारा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी कॅबियन बंधारा धरण बांधणे
 • समुदायासाठी ब्रशवुड बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी माती बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी बोल्डर बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी दगडी / सी.सी. बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी गॅब्रियन बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी मातीच्या बंधारा दूरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी बोल्डर बंधारा दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी दगडी / सीसी बंधारा दूरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी गॅबियन बंधारा दुरुस्ती करणे स्वतंत्र व्यक्तींसाठी कंपोस्ट खड्डा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी गांडूळ खत निर्मिती साचा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी नॅडेप कंपोस्ट खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुदायासाठी गांडूळ खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुदायासाठी नॅडेप कंपोस्ट खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुदायासाठी कंपोस्ट खड्डा साचा निर्मिती करणे
 • समुदायासाठी वर्मी कंपोस्ट साचाची दुरूस्ती करणे
 • समुदायासाठी नॅडेप कंपोस्ट साचाची दुरूस्ती करणे
 • समुदायासाठी कंपोस्ट खड्डाची साचाची दुरूस्ती करणे
 • समुहासाठी गांडूळ खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुहासाठी नॅडेप कंपोस्ट खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुहासाठी कंपोस्ट खड्डा साचा निर्मिती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी फळ वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • किनारपट्टीवर वैयक्तिक लाभासाठी फळ वृक्ष लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी शेती वनीकरण वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी किनारपट्टीवार वनीकरण वृक्ष लगवड करणे
 • समुदायासाठी फळ वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी फळ झाडे किनारपट्टीने वृक्षारोपण करणे
 • सरकारी प्रशासकीय इमारत आवारात फळबाग वृक्ष लागवड करणे
 • समुदायासाठी फळ झाडे किनारपट्टीवर एकत्रित लागवड करणे
 • समुदायासाठी फळ वृक्षांची जमिनीवर एकत्रित वृक्षारोपण करणे
 • वैयक्तिक शेततळे बांधणे
 • समुदायासाठी व्हायर क्रेट (गॅब्रियन) स्पुअर बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी दगड स्पुअर बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी मातीच्या स्पूरचे बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी व्हायरल क्रेट (कॅबियन) स्पुअर दुरूस्ती करणे
 • समुदायासाठी दगड स्पुअर दुरूस्ती करणे
 • समुदायासाठी मातीची स्पुअर दुरूस्ती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी लेवल बेंच बाधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी जमिनीवरती बेंच बाधणे
 • समुदायासाठी लेवल बेंच टेरेस बांधणे
 • समुदायासाठी जमिनीवरती बेंच टेरेस बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी अझोला लागवडीसाठी साचा ( अझोलासाठी खड्डा) बांधणे.
 • समुदायासाठी अझोला लागवडीसाठी साचा ( अझोलासाठी खड्डा) बांधणे.
 • समुदायासाठी अझोला लागवडीसाठी साचा ( अझोलासाठी खड्डा) दुरूस्ती करणे.
 • वैयक्तिक लाभासाठी जैविक खत निर्मितीसाठी साचा तयार करणे.
 • गटासाठी जैविक खत निर्मितीसाठी साचा तयार करणे.
 • समुदायासाठी जैविक खत निर्मितीसाठी साचा तयार करणे.
 • समुदायासाठी जैविक खत निर्मितीसाठी साचा दूरूस्ती करणे.
 • समुदायासाठी शेत तळे बांधणे
 • समुदायासाठी शेत तळे दुरूस्ती करणे.
 • समुदायासाठी शेत तळे नुतनीकरणे करणे.
 • समुदायासाठी जल शोषणासाठी न्ट्रेच बांधणे.
 • समुदायासाठी ग्रामपंचायत इमारत बांधणे
 • ग्रामपंचायती / पंचायत इमारती बांधकाम
 • भारत निर्माण सेवा केंद्र इमारती बांधणे
 • अंगणवाडी इमारतीचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • ग्रामपंचायती / पंचायत समिती इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी भारत निर्मिती सेवा केंद्राची इमारत देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • महिला बचतगट व बचतगट फेड्रेशन इमारात बांधकाम करणे
 • स्मशान शेड बांधकाम
 • स्मशान शेड देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी कुलवर्ट /रस्त्याच्या एकबाजून दुसरे बाजूने गटार चे बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी गटार /रस्त्याच्या एकबाजून दुसरे बाजूने गटार चे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी किनारपट्टीचे वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता गटार बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी अंतर्गत वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता गटार बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता वळण गटार बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी किनारपट्टी संरक्षण गटाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी अंतर्गत वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी डायव्हर्शन संघर्ष पाणी नाल्याची व्यवस्था देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता उगडी गटारे बांधणे
 • समुदायासाठी वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता उगडी गटारे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी मासे सुकवणेसाठी ओटा बांधणे
 • समुदायासाठीलाभासाठी मासे सुकवणेसाठी ओटा बांधणे
 • समुदायासाठी मासे सुकवणेसाठी ओटा देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी डांबर रस्ता तयार करणे
 • समुदायासा खडीकरण रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी इंटर-लॉकिंग सिमेंट ब्लॉक / टाईल्स रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी WBM रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी माती मुरुम रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी वीट व दगडा पासून करण्यात आलेला रस्ता
 • समुदायासाठी सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी डांबर रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी खडीकरण रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी इंटर-लॉकिंग सिमेंट ब्लॉक / टाईल्स रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी WBM रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी माती मुरुम रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी वीट व दगडा देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी सिमेंट काँक्रेट रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी चक्रिवादळ पासून संरक्षणसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी चक्रिवादळ पासून संरक्षणसाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी खेळाचे क्रिडांगण बांधणे
 • समुदायासाठी खेळाचे क्रिडांगण देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी असलेल्या सरकारी शाळेची संरक्षण भिंत बांधणे
 • समुदायासाठी असलेल्या सरकारी शाळेची संरक्षण भिंताची देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी इमारत बांधणे करीता साहित्य निर्मिती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी घराचे बांधकाम करणे (PMAY-G HOUSES)
 • वैयक्तिक लाभासाठी घराचे बांधकाम करणे (STATES SCHEME HOUSES)
 • समुदायासाठी स्वयंपाकघर शेड बांधणे
 • समुदायासाठी स्वयंपाकघर शेड देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • गटासाठी उपजैविकेच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेले शेड बांधणे
 • समुदायासाठी शासकीय इमारतीच्या आवारात बायोड्रेनेज वृक्षांची लागवड करणे
 • समुदायासाठी बायोड्रेनेज वृक्षांची रोप लागवड
 • समुदायासाठी पडीक जमीनीत बायोड्रेनेज वृक्षांचे लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी मातीची गली प्लगचे बांध बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी दगडाचे गली प्लगचे बांध बांधणे
 • समुदायासाठी लाभासाठी मातीची गली प्लगचे बांध बांधणे
 • समुदायासाठी लाभासाठी दगडाचे गली प्लगचे बांध बांधणे
 • समुदायासाठी मातीची गली प्लगचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी दगडाचे गली प्लगचे बांध देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी पुर्नभरण खड्डा तयार करणे
 • समुदायासाठी पुर्नभरण खड्डा तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी बोअरवेल पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • वैयक्तिक विहीरीवर पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • समुदायासाठी बोअरवेल पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • समुदायासाठी विहीरीवर पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • गटाच्या विहीरीवर पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी गुरांसाठी निवारा तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी शेळीसाठी निवारा तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी डुकरासाठी निवारा तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी कुकुटपालनसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी गुरांसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी शेळीसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी डुकरासाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी कुकुटपालनसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी गुरांसाठी निवाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी शेळीसाठी निवाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी डुकरासाठी निवाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी कुकुटपालनसाठी निवाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी गटार शोष वाहिनीचे बांधकाम करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी शोषखड्डे बांधणे
 • समुदायासाठी शोषखड्डे बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी शौचालय बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी अंगणवाडी मध्ये मल्टी युनिट शैषालयचे बांधकाम करणे
 • शाळेसाठी मल्टी युनिट शैषालयचे बांधकाम करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी स्स्ट्ररागर्ड स्ट्रेंन्च बांधणे
 • समुदायासाठी स्स्ट्ररागर्ड स्ट्रेंन्च बांधणे
 • ग्रामीण भागाम बाजरहाट बांधणे
 • ग्रामीण भागाम बाजरहाट देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • सरकारी किंवा पंचायत इमारत छप्पर वरील पावसाचे पाणी संकलन करणे
 • समुदयासाठी शौचालयचे बांधकाम करणे
 • महाराष्ट्र शासन मुलींच्या शिक्षणासाठी देत आहे 98 हजारांचे आर्थिक सहाय्य्य त्यासाठी वाचा लेक लाडकी योजना

Mahatma Gandhi Rashtriya Gramin Rojgar Hami Yojana maharashtra अंतर्गत मजुरी अदा करण्याची पद्धत

 • संबंधित मजुराने जॉबकार्ड काढताना किंवा E-Musters काढताना जे बँक पासबुक zerox दिलेले असेल त्यात किंवा आधार लिंक केलेला असल्यास आधार बेस पेमेंट द्वारे बँक मध्ये E-Musters चा कालावधी संपल्यावर 8 दिवसात मजुरी थेट बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा केली जाते.
 • वैयक्तिक कामांबाबत कुशलचे पेमेंट (उदा. फळबाग लागवड मध्ये रोपे खरेदी, पिशव्या खरेदी, खते ई. साहित्य) हे देखील थेट त्याच बँक खात्यात जमा केले जाते. सार्वजनिक कामांचे कुशलचे पेमेंट हे संबंधित यंत्रणेच्या खात्यात जमा होऊन नंतर संबंधिताना देण्यात येते. [रोजगार हमी योजना माहिती मराठी]

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत मजुरांना दिल्या जाणाऱ्या अन्य सुविधा

 • कामाच्या ठिकाणी मजुरांना पिण्याच्या पाण्याची सोया, प्रथोमोपचार, विश्रांतीसाठी शेड, 5 पेक्षा जास्त मुले असल्यास दाईची सोय.
 • जर मजूर आणि त्याच्या मुलांना दुखापत झाली तर अशा परिस्थितीत दवाखान्याचा संपूर्ण खर्च राज्य शासनाचा असेल व मजुरांना 50 टक्के वेतन दिले जाईल.
 • मजुराला काम करताना अपंगत्व आले किंवा मृत्यू झाला तर अशा परिस्थितीत 50 हजारांची आर्थिक मदत दिली जाते.
 • बँकेद्वारे अथवा पोस्टमार्फत 15 मजुरीचे प्रदान, अन्यथा ०.०५ टक्के विलंब आकार देय.
 • मजुरांना वेतन चिठ्ठीचे वाटप
 • कामाचे ठिकाण 5 किलोमीटर पेक्षा जास्त असल्यास प्रवास भाडे किंवा मजुरी दर 10 टक्के वाढवून दिला जातो.
 • जर मजुरांना रोजगार मिळाला नाही तर अशा परिस्थितीत त्यांना दैनंदिन मजुरीचा 25 टक्के हिस्सा बेरोजगारी भत्ता म्हणून दिला जाईल. [रोजगार हमी योजना माहिती मराठी]

रोजगार हमी योजना मजुरी दर (Latest Update)

वर्षमजुरीचा दर (प्रतिदिवस)
2023273/- रुपये
Rojgar Hami Yojana News

Maharashtra Rojgar Hami Yojana चे लाभार्थी

 • राज्यातील ग्रामीण भागातील 18 वर्ष पूर्ण स्त्री/पुरुष

Maharashtra Gramin Rojgar Hami Yojana अंतर्गत वैयक्तीक लाभाची कामे देताना पुढील प्रवर्गातील कुटुंबांच्या मत्तांबाबत कामांना प्राधान्य देण्यात येईल.

1. अनुसूचित जाती
2. अनुसूचित जमाती
3. भटक्या जमाती
4. निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
5. दारिद्र्य रेषेखालील इतर कुटुंबे
6. स्त्री – कर्ता असलेली कुटुंबे
7. शारिरीकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
8. जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
9. इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
10. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी

Mahatma Gandhi Gramin Rojgar Hami Yojana चे फायदे

 • ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांच्या कौशल्यानुसार 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
 • नागरिकांना रोजगार मिळवण्यासाठी कुठल्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मजुरांना कौशल्य प्रशिक्षण देखील दिले जाते.
 • या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.
 • ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास होईल.
 • ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल व मजुरांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
 • ग्रामीण भागातील मजूर या योजनेअंतर्गत रोजगार मिळवण्यासाठी सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
 • कामाची मागणी केल्यानंतर मजुराला 15 दिवसाच्या आत रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही तर त्याला रोजगार भत्ता दिला जाईल.
 • ग्रामीण भागातील मजुरांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. [रोजगार हमी योजना माहिती मराठी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत जॉब कार्ड काढण्यासाठी आवश्यक पात्रता

 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
 • रोजगारासाठी अर्ज करणारा व्यक्ती ग्रामीण भागातील रहिवाशी असावा.
 • रोजगारासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय 18 वर्ष पूर्ण असावे.
 • अर्जदाराची अंग मेहनतीची कामे करण्याची तयारी असावी.

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना च्या अटी व शर्ती

 • फक्त महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील मजुरांनाच रोजगार हमी योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • योजनेअंतर्गत मजुरांना कमीत कमी 14 दिवस काम करणे आवश्यक आहे जर मजूर 14 दिवसांच्या आत रोजगार सोडत असेल तर अशा परिस्थिती त्याला मजुरीची रक्कम दिली जाणार नाही.
 • अर्जदार मजूर शारीरिक दृष्ट्या मजबूत असणे आवश्यक आहे.
 • नोंदणी शिवाय मजुरांना रोजगाराचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • रोजगार मिळवण्यासाठी जॉबकार्ड आवश्यक आहे. [रोजगार हमी योजना माहिती मराठी]

MGNREGA Maharashtra Marathi अंतर्गत वैयक्तिक कामे मिळवण्यासाठी अर्जदार मजुराला लागणारी आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यात अर्ज
 • जॉबकार्ड माहिती
 • ग्रामसभेची मान्यता
 • आधार कार्ड
 • राशन कार्ड
 • ग्रामीण रहिवाशी दाखला
 • मोबाईल नंबर
 • ई-मेल आयडी
 • पासपोर्ट आकाराचे फोटो

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अंतर्गत जॉबकार्ड काढण्याची पद्धत

 • मजुराला आवश्यक कागदपत्रांसहित आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन ग्रामसेवक किंवा ग्रामरोजगार सेवक यांच्याजवळ संपर्क साधावा.
 • ग्रामसेवक किंवा ग्रामरोजगार सेवक मजुराला रोजगार हमी योजनेचे अर्ज देतील.
 • अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करावा लागेल.
 • ग्रामसेवक अर्जदाराची सर्व माहिती रोजगार हमी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर भरेल व अर्जदाराला जॉबकार्ड देईल. [रोजगार हमी योजना माहिती मराठी]

Rojgar Hami Yojana Maharashtra 2023 अंतर्गत काम मागण्याची पद्धत

 • अर्जदार मजुराला आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन ग्रामसेवकांकडून रोजगार हमी योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती तसेच जॉबकार्ड ची माहिती भरून सदर अर्ज ग्रामसेवकाकडे जमा करावा लागेल.
 • ग्रामसेवक अर्जदार मजुराच्या अर्जाची सर्व माहिती रोजगार हमी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर ऑनलाईन भरेल.
 • सर्व माहिती भरून झाल्यावर अर्जदार मजुरास 15 दिवसाच्या आत रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.
Telegram GroupJoin
Rojgar Hami Yojana Online RegistrationClick Here
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादीClick Here
रोजगार हमी योजना फॉर्मClick Here
रोजगार हमी योजना जॉब कार्डClick Here
रोजगार हमी योजना शासन निर्णयClick Here
रोजगार हमी योजना माहिती pdfClick Here
 • सरकार महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देत आहे त्यासाठी वाचा महिला बचत गट कर्ज योजना
 • मुलींचे आरोग्य, शिक्षण, मुलीचे लग्न तसेच मुलीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकार देत आहे आर्थिक साहाय्य त्यासाठी वाचा सुकन्या समृद्धी योजना
 • राज्यातील 65 वर्षावरील नागरिकांना सरकार देत आहे दर महिना 1500/- रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा श्रावणबाळ योजना

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न

रोजगार हमी योजना जॉबकार्ड म्हणजे काय?

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अर्जदाराची सर्व माहिती ग्रामपंचायत मार्फत nrega वेबसाईट वर ऑनलाईन पद्धतीने भरली जाते व संबंधित मजूर हा nrega साठी पात्र ठरतो व त्याला  ग्रामपंचायत मार्फत एक छोटी पुस्तिका देण्यात येते त्यालाच जॉब कार्ड (Job Card) म्हणतात.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दिवसाला मजुरी किती दिली जाते?

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दिवसाला 273/- रुपये मजुरी दिली जाते.

रोजगार हमी योजना कधी सुरू झाली?

रोजगार हमी योजना 1977 साली सुरु करण्यात आली.

रोजगार हमी योजनेचा उद्देश काय आहे?

ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे

रोजगार हमी योजनेचा फायदा काय आहे?

ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध होतील आणि त्यांचा आर्थिक विकास होईल

रोजगार हमी योजनेसाठी अर्ज कोठे करावा?

आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा.

भारतात रोजगार हमी योजना सुरू करणारे पहिले राज्य कोणते?

भारतात महाराष्ट्र राज्यात सर्वात प्रथम रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली.

सारांश

आम्ही आशा करतो कि तुम्हाला Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana Maharashtra ची संपूर्ण माहिती मिळाली आहे तरी सुद्धा तुमचे योजना संबंधी काही प्रश्न असल्यास आम्हाला कंमेंट्स किंवा ई-मेल द्वारे नक्की कळवा आम्ही लवकरात लवकर 24 तासाच्या आत तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा नक्की प्रयत्न करू आणि आमचे हे आर्टिकल फेसबुक तसेच इतर सोशल मीडिया वर शेयर करा जेणेकरून सर्वांपर्यंत हि माहिती पोहचेल. [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना माहिती PDF]

2 thoughts on “रोजगार हमी योजना माहिती मराठी 2024”

 1. रोजगार हमी मध्ये घेत असलेले उपक्रम जसे की विहीर, तलाव ,घरकुल,,, म्हणजे माझं असं म्हणणं होतं की वैयक्तिक उपक्रमाला शासनाकडून किती पैसे मिळतात,, त्यात राज्याचा किती वाटा असतो तसेच तसेच उपक्रमाचे मोजमाप कशा पद्धतीने करतात

  Reply
  • याची सर्व सविस्तर माहिती आम्ही या आर्टिकल मध्ये दिलेली आहे त्यामुळे तुम्ही हे आर्टिकल काळजीपूर्वक वाचा.

   Reply

Leave a Comment