राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • रहिवाशी दाखला
 • दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र
 • मोबाईल नंबर
 • ई-मेल आयडी
 • पासपोर्ट आकाराचे फोटो
 • जन्माचे प्रमाणपत्र
 • बँक खात्याचा तपशील
 • प्रतिज्ञा पत्र
 • मृत्यू पत्र