Shravan Bal yojana Documents In Marathi 2024

महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश कुटुंबे हि दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत आहेत त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर असते त्यामुळे अशा कुटुंबांना त्यांच्या घरातील वयोवृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या वृद्धापकाळातील औषोधोपचाराचा खर्च परवडणारा नसतो त्यामुळे ते घरातील वृद्ध व्यक्तींकडे दुर्लक्ष करतात.तसेच वृद्ध नागरिकांकडे वृद्धपकाळात कमाईचे कुठल्याच प्रकारचे साधन नसते त्यामुळे ते आर्थिक दृष्ट इतर लोकांवर अवलंबून असतात त्यामुळे वयोवृद्ध व्यक्तींना समाजात जगणे कठीण होते त्यामुळे राज्यातील वृद्ध व्यक्तींना आर्थिक पाठबळ मिळावे तसेच त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा व त्यांना समाजात मानाने जगता यावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील  65 वर्षावरील व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असणाऱ्या व्यक्तीना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना ची सुरुवात करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास प्रतिमहिना 400/- रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येते तसेच याच लाभार्थ्याला केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत प्रतिमहिना 200/- रुपये दिले जातात. असे एकूण दरमहा 600/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

या योजनेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र राज्यातील 65 वर्षावरील नागरिकांना आर्थिक प्रोत्साहन देऊन त्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वातंत्र्य करणे आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य्य करून त्यांना आर्थिक स्थेर्य प्राप्त करून देणे.

योजनेचे नावShravan Bal Yojana
योजनेचा उद्देशराज्यातील निराधार व्यक्तीना दरमहा निवृत्तीवेतन देणे.
योजनेचा लाभप्रति महिना 1500/- रुपयांचे अर्थ सहाय्य
टोल फ्री क्रमांक1800-120-8040
अर्ज करण्याची पद्धतऑफलाईन

श्रावण बाळ योजनेचे उद्दिष्ट

 1. महाराष्ट्र राज्यातील 65 वर्षावरील नागरिकांना आर्थिक प्रोत्साहन देऊन त्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वातंत्र्य करणे आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य्य करून त्यांना आर्थिक स्थेर्य प्राप्त करून देणे.
 2. वृद्ध नागरिकांना त्यांच्या वृद्धोपकाळात जीवन जगणे सोपे व्हावे.
 3. वृद्ध नागरिकांना आर्थिक पाठबळ देणे.
 4. वृद्ध नागरिकांना समाजात सन्मानाने  जगता यावे.
 5. राज्यातील वयोवृद्ध नागरिकांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे.
Shravan Bal yojana Documents In Marathi

योजनेचे वैशिष्ट्य:

 • श्रावणबाळ योजना हि महाराष्ट्र सरकारची राज्यातील वयोवृद्ध व्यक्तींसाठी सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाकांक्षी अशी योजना आहे.
 • या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्या प्रवर्गाचे नाव:

 • श्रावण बाळ अनुदान योजना राज्यातील सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे.

योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप:

 • या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास प्रतिमहिना 1,500/- रुपयांचे निवृत्तीवेतन देण्यात येते.

योजनेचे लाभार्थी:

 • राज्यातील वयोवृद्ध व्यक्ती श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेचे फायदा:

 • महाराष्ट्र राज्यात ज्या व्यक्तीचे वय 65 व 65 वर्षापेक्षा जास्त आहे व ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 21,000/- रुपयांच्या आत आहे अशा वृध्दांना राज्य शासनाकडून श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत प्रतिलाभार्थी  प्रतिमहिना 1500/- रुपयांचे निवृत्तीवेतन देण्यात येते.
 • वयोवृद्ध नागरिकांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.
 • वृद्ध नागरिकांना त्यांच्या वृद्धोपकाळात जीवन जगणे सोपे होईल.
 • राज्यातील वृद्ध नागरिकांना त्यांच्या वृद्धोपकाळात दैनंदिन जीवनासाठी तसेच औषोधोपचारासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच कोणाकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही.
 • वृद्ध नागरिक त्यांच्या वृद्धकाळात मानाने जगातील.
 • राज्यातील निराधार तसेच वंचित वृद्ध नागरिक आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि स्वावलंबी बनतील.
 • दारिद्र्य रेषेखाली नाव नसलेल्या वृद्ध नागरिकांनासुद्धा या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

आवश्यक पात्रता व अटी:

 • अर्जदार व्यक्ती हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार व्यक्ती किमान 15 वर्षे महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराच्या अपत्य संख्येची अट राहणार नाही.
 • फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • अर्जदार व्यक्तीचे वय 65 व त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
 • 65 वर्षे वयाखालील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • अर्जदार व्यक्तीचे स्वतःच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जात कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्याची माहिती ग्राह्य धरली जाणार नाही.
 • अर्जदार व्यक्ती आर्थिक दृष्ट्या गरीब असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदार व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 21000/- रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

आवश्यक कागदपत्रे:

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • रहिवाशी दाखला
 • पॅन कार्ड
 • जेष्ठ नागरिक कार्ड
 • वयाचा दाखला
 • मोबाईल नंबर
 • पासपोर्ट आकाराचे फोटो
 • उत्पन्नाचा दाखला
 • मतदान कार्ड

अर्ज करण्याची पद्धत:

 • अर्जदाराने सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील जिल्हाधिकारी कार्यालय / तहसलिदार संजय गांधी योजना / तलाठी कार्यालय यांमध्ये संपर्क साधावा. या अधिकाऱ्यांकडून सदर योजनेचा अर्ज घ्यावा व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत योग्य ती कागदपत्रे जोडावीत व अर्ज अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा.
 • अशा प्रकारे तुम्ही या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
Telegram GroupJoin
श्रावण बाळ योजना फॉर्म pdfClick Here
Shravan Bal Yojana Form PDF MarathiClick Here
Shravan Bal Yojana Toll Free Number1800-120-8040
Shravan Bal Yojana Beneficiary ListClick Here
श्रावण बाळ योजना Online FormClick Here

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना

स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
Swadhar Yojana Scholarship Amount
बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना काय आहे?
Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi
स्वाधार योजना कागदपत्रे
रमाई आवास योजना कागदपत्रे
रमाई घरकुल योजना नियम व अटी
रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज
रोजगार हमी योजना फॉर्म
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी
रोजगार हमी योजना माहिती PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी
आंतरजातीय विवाह फायदे
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF
दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना
कडबा कुट्टी मशीन योजना
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
सलोखा योजना
हातमाग विणकर योजना
बीज भांडवल योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
वृद्ध कलाकार मानधन योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी
मागेल त्याला बोडी योजना
वन्यप्राणी हल्ला अर्थसहाय्य योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
संजय गांधी निराधार योजना
बालसंगोपन योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
लेक लाडकी योजना
मनोधैर्य योजना
राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना
पिठाची गिरणी योजना
भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता
शासन आपल्या दारी योजना
बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मासेमार संकट निवारण निधी योजना
मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना
रमाई घरकुल योजना
स्वाधार योजना
राजीव गांधी अपघात विमा योजना
जिव्हाळा योजना
प्रशिक्षण योजना
महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
खावटी अनुदान योजना
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना अर्ज PDF
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे
शबरी घरकुल योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
निर्धूर चूल योजना
शिलाई मशीन योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
फ्री टॅबलेट योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
शौचालय अनुदान योजना
पंचायत समिती योजना
कृषी यांत्रिकीकरण योजना
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना
Gopinath Munde Apghat Vima Yojana Form
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना कागदपत्रे
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना रक्कम
डिझेल पंप सब्सिडी योजना
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र
महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
मागेल त्याला विहीर योजना
मागेल त्याला शेततळे योजना
ताडपत्री अनुदान योजना
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना
शेळी पालन योजना
कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र
गाय गोठा अनुदान
जननी सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
देवदासी कल्याण योजना
महिला बचत गट कर्ज योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
किशोरी शक्ती योजना
बांधकाम कामगार योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
शेतकरी योजना
पीक कर्ज योजना माहिती
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अर्थसहाय्य योजना
अस्मिता योजना महाराष्ट्र
ई पीक पाहणी नोंदणी
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना
गटई स्टॉल योजना
बीज भांडवल योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
श्रावणबाळ योजना
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना
कुसुम सोलर पंप योजना

Leave a Comment

Join WhatsApp Group!