ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र यादी 2024

आज आपण राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञाचा वापर करून सुलभ पद्धतीने तसेच जलद गतीने शेती कार्य करता यावे तसेच त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ व्हावी या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या अशाच एका योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत ज्या योजनेचे नाव Tractor Subsidy In Maharashtra 2024 आहे.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 8 HP ते 70 HP ट्रॅक्टर च्या खरेदीसाठी 50 टक्के म्हणजेच जास्तीत जास्त 1.25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.

राज्यातील शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या गरीब असतात त्यामुळे त्यांना शेती कार्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो त्यामुळे ते वर्षानुवर्षे पारंपरिक पद्धतीने शेती कार्य करत असतात. पारंपरिक पद्धतीने शेती कार्याला पुष्कळ विलंब व खूप अंग मेहनत करावी लागते यामध्ये शेतकऱ्यांना इजा देखील होत असते त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती कार्यात मदत व्हावी व शेती कार्य जलद गतीने व्हावे या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती कार्यासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 50 टक्के म्हणजेच 1 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देणे जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीची कामे जलद गतीने करता येतील.

योजनेचे नावTractor Anudan Yojana Maharashtra 2024
उद्देशशेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
लाभ1.25 लाखाचे अनुदान
लाभार्थीसर्व प्रवर्गातील शेतकरी
अर्ज करण्याची पद्धतऑनलाईन/ऑफलाईन

योजनेचे उद्दिष्ट

 • राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती कार्यासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 50 टक्के म्हणजेच 1 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
 • शेतकऱ्यांना शेती कार्यात आधुनिक तंत्रज्ञाचा वापर करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे.
 • शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहन देणे तसेच राज्यातील इतर नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे.
 • शेतीची कामे जलद गतीने करून देण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र यादी

योजनेचे वैशिष्ट्य:

 • महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्रवर्गातील शेतकरी योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात.
 • या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाचा 60 टक्के सहभाग आणि राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग आहे.
 • योजनेअंतर्गत दिली जाणारी अनुदानाची राशी लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी:

 • महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्रवर्गातील शेतकरी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान:

 • या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान म्हणजेच 1.25 लाख रुपयांचे आर्थिक अनुदान देण्यात येते.
 • या योजनेअंतर्गत 8 एचपी ते 20 एचपीच्या ट्रॅक्टर साठी 40% टक्के म्हणजेच 75 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल.
 • या योजनेअंतर्गत 20 एचपी ते 40 एचपीच्या ट्रॅक्टर साठी 1 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल.
 • जर ट्रॅक्टर 40 पेक्षा जास्त ते 70 एचपी पर्यंत असेल तर अनुदान हे 1 लाख 25 हजार रुपये असेल.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना होणारा फायदा:

 • राज्यातील शेतकरी शेतात आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून जलद गतीने तसेच सोप्या पद्धतीने शेती कार्य करू शकतील.
 • शेतकरी शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील तसेच राज्यातील इतर नागरिक शेती करण्यासाठी आकर्षित होतील.

आवश्यक पात्रता:

 • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

नियम व अटी:

 • जरी या योजनेअंतर्गत 50 टक्के इतके अनुदान देय असले तरी सुद्धा 1.25 लाखापेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येणार नाही.
 • फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच ट्रॅक्टर अनुदान योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • फक्त शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार शेतकरी असणे आवश्यक आहे तसेच त्याच्याजवळ शेती साठी स्वतःची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार शेतकऱ्याने या पूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर चा लाभ मिळवला असता कामा नये.
 • एका कुटुंबातील फक्त एकाच सदस्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
 • अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील असल्यास त्या शेतकऱ्याकडे जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
 • जर अर्जदाराने एखाद्या घटकासाठी अर्ज केल्यास पुढील 10 वर्षे त्याला त्याच घटकासाठी अर्ज करता येणार नाही परंतु तो इतर घटकांसाठी अर्ज करू शकतो.

आवश्यक कागदपत्रे:

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • रहिवाशी दाखला
 • 7/12 दाखला
 • 8 अ दाखला
 • मोबाईल नंबर
 • ई-मेल आयडी
 • पासपोर्ट आकाराचे फोटो
 • जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
 • प्रतिज्ञा पत्र

ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

 • अर्जदार शेतकऱ्याला आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात कृषी विभागात जावे लागेल.
 • कृषी विभागात जाऊन ट्रॅक्टर अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
 • अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत योग्य ती कागदपत्रे जोडावी लागतील व सदर अर्ज कार्यालयात जमा करावा लागेल.
 • अशा प्रकारे तुमची ट्रॅक्टर योजनेअंतर्गत ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

पहिला टप्पा:

 • अर्जदार शेतकऱ्याला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
 • होम पेज वर गेल्यावर नवीन अर्जदार नोंदणी वर क्लिक करावे लागेल.
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र यादी

 • आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल.
 • सर्व माहिती भरून झाल्यावर Register वर क्लिक करावे लागेल.
 • अशा प्रकारे तुमची नवीन अर्जदार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.

दुसरा टप्पा:

 • अर्जदाराला आपला Username आणि Password टाकून लॉगिन करावे लागेल.

तिसरा टप्पा:

 • अर्जदाराला होम पेज वर कृषी विभागात जावे लागेल व कृषी विभागात ट्रॅक्टर अनुदान योजना वर क्लिक करावे लागेल.
 • आता तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत योग्य ती कागदपत्रे अपलोड करून Register बटनावर क्लिक करावे लागेल.
 • अशा प्रकारे तुमची ट्रॅक्टर अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
Telegram GroupJoin
ट्रॅक्टर सबसिडी योजना अधिकृत वेबसाईटClick Here
ट्रॅक्टर सबसिडी योजना अधिकृत वेबसाईट
हेल्पलाईन नंबर
1800-120-8040 / 022-49150800

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना

स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
Swadhar Yojana Scholarship Amount
बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना काय आहे?
Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi
स्वाधार योजना कागदपत्रे
रमाई आवास योजना कागदपत्रे
रमाई घरकुल योजना नियम व अटी
रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज
रोजगार हमी योजना फॉर्म
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी
रोजगार हमी योजना माहिती PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी
आंतरजातीय विवाह फायदे
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF
दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना
कडबा कुट्टी मशीन योजना
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
सलोखा योजना
हातमाग विणकर योजना
बीज भांडवल योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
वृद्ध कलाकार मानधन योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी
मागेल त्याला बोडी योजना
वन्यप्राणी हल्ला अर्थसहाय्य योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
संजय गांधी निराधार योजना
बालसंगोपन योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
लेक लाडकी योजना
मनोधैर्य योजना
राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना
पिठाची गिरणी योजना
भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता
शासन आपल्या दारी योजना
बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मासेमार संकट निवारण निधी योजना
मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना
रमाई घरकुल योजना
स्वाधार योजना
राजीव गांधी अपघात विमा योजना
जिव्हाळा योजना
प्रशिक्षण योजना
महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
खावटी अनुदान योजना
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना अर्ज PDF
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे
शबरी घरकुल योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
निर्धूर चूल योजना
शिलाई मशीन योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
फ्री टॅबलेट योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
शौचालय अनुदान योजना
पंचायत समिती योजना
कृषी यांत्रिकीकरण योजना
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना
Gopinath Munde Apghat Vima Yojana Form
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना कागदपत्रे
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना रक्कम
डिझेल पंप सब्सिडी योजना
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र
महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
मागेल त्याला विहीर योजना
मागेल त्याला शेततळे योजना
ताडपत्री अनुदान योजना
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना
शेळी पालन योजना
कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र
गाय गोठा अनुदान
जननी सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
देवदासी कल्याण योजना
महिला बचत गट कर्ज योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
किशोरी शक्ती योजना
बांधकाम कामगार योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
शेतकरी योजना
पीक कर्ज योजना माहिती
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अर्थसहाय्य योजना
अस्मिता योजना महाराष्ट्र
ई पीक पाहणी नोंदणी
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना
गटई स्टॉल योजना
बीज भांडवल योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
श्रावणबाळ योजना
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना
कुसुम सोलर पंप योजना

2 thoughts on “ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र यादी 2024”

  • आपण ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान मिळवू शकता त्यासाठी तुम्हाला योग्य कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे.

   Reply

Leave a Comment

Join WhatsApp Group!