Swadhar Yojana Scholarship Amount 2024

स्वाधार योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील इयत्ता 11वी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी शासकीय वसतीगृहात प्रवेशित नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक खर्चासाठी खालीलप्रमाणे रक्कम संबंधीत विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये वितरीत करण्यात येईल. Swadhar Yojana Scholarship Amount  मुंबई शहर, मुंबई उपनगर,नवी मुंबई, ठाणे, पुणे,पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महसूल विभागीय शहर … Read more

बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना काय आहे?

स्वाधार योजना महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शहरात मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची योजना आहे दिवसेंदिवस वाढत असलेली व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या आणि तेथे प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात, राज्यात शासकीय वसतीगृहांची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे … Read more

Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi 2024

स्वाधार योजना अंतर्गत अर्ज करताना विद्यार्थ्याने आवश्यक पात्रता व अटी यांचे पालन करणे आवश्यक आहे जर अर्जदार पात्रता, अटी व शर्तींचे पालन करत नसल्यास त्याचा अर्ज रद्द केला जाईल त्यामुळे आम्ही खाली पात्रता, अटी व शर्ती यांची सविस्तर माहिती दिलेली आहे. Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi स्वाधार योजनेच्या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा Telegram … Read more

स्वाधार योजना कागदपत्रे 2024

विद्यार्थ्यांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अंतर्गत अर्ज करताना अर्जासोबत कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणती कागदपत्रे जोडावीत याची माहिती विद्यार्थ्यांना नसते त्यामुळे स्वाधार योजना कागदपत्रांची यादी आम्ही खाली दिलेली आहे. स्वाधार योजना कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत १. अर्जदाराचा फोटो२ अर्जदाराची सही३ जातीचा दाखला४ आधार कार्डाची प्रत५ बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा म्हणून पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत … Read more

रमाई आवास योजना कागदपत्रे 2024

रमाई घरकुल योजना अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज करणे आवश्यक आहे व त्या अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी याची माहिती आम्ही खाली दिलेली आहे. रमाई आवास योजना कागदपत्रे योजनेच्या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना रमाई घरकुल योजना नियम व अटी: अधिक माहिती रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज: अधिक माहिती रोजगार हमी योजना … Read more

रमाई घरकुल योजना नियम व अटी 2024

राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे जी स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी असमर्थ असतात अशा कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेची सुरुवात 2015 साली करण्यात आली.योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराला खालील नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक असते. नियम व अटी योजनेच्या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना रमाई … Read more

रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज 2024

ज्या नागरिकांना रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही व ते कच्च्या पडक्या घरात राहतात अशा नागरिकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी रमाई आवास घरकुल योजना अंतर्गत 2.5 लाखांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी नागरिकांना अर्ज करणे आवश्यक आहे त्यामुळे आम्ही या योजनेचा अर्ज दिलेला आहे तो भरून सोबत कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये … Read more

रोजगार हमी योजना फॉर्म 2024

आम्ही खाली रोजगार हमी योजना अंतर्गत आवश्यक सर्व फॉर्म दिलेले आहेत त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्यासाठी उपयुक्त अशा फॉर्म चा लाभ घ्यावा. रोजगार हमी योजना फॉर्म खालीलप्रमाणे आहेत रोजगार हमी योजना फॉर्म येथे क्लिक करा रोजगार हमी योजना सिंचन विहीर अर्ज PDF 2023 येथे क्लिक करा रोजगार हमी योजना अर्ज PDF येथे क्लिक करा रोजगार हमी योजना … Read more

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी 2024

राज्यातील ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध नसतात त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाहासाठी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो तसेच पावसात रोजगाराची कामे देखील उपलब्ध नसतात त्यामुळे अशा कामगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत विविध कामे हाती घेण्यात येतात. रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी खालीलप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना रोजगार हमी योजना माहिती … Read more

रोजगार हमी योजना माहिती PDF 2024

राज्यातील ग्रामीण भागातील अकुशल कारागिरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांना उपजीविकेचे साधन निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ची सुरुवात करण्यात आली. आम्ही खाली pdf मध्ये या योजनेची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे त्यामुळे आमची वाचकांना विनंती आहे कि त्यांनी pdf मधून या योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घ्यावी. रोजगार … Read more